Úvod Z DOMOVA Jedy z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji vážne znečistili podzemné vody

Jedy z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji vážne znečistili podzemné vody

Foto: archív

Odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec v katastrálnom území časti Farná znečistil podzemné vody. Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec s ministrom životného prostredia Jánom Budajom.

Šéf envirorezortu tvrdí, že znečistenie je veľmi vážne a šokovalo ho zloženie jedov, ktoré sa na skládke našli. Zároveň upozornil, že skládka nevznikla zo dňa na deň a musel byť súčinný rad úradníkov, ktorý túto činnosť kryli. Minister vnútra oznámil, že vo veci prebieha vyšetrovanie.

Mikulec tvrdí, že ide o asi jeden z najzávažnejších envirokriminálnych činov, ktoré sú momentálne objasňované. „Momentálne sme v procese vyšetrovania a v procese znaleckých posudkov a dokazovania,“ oznámil.

Prvý znalecký posudok podľa jeho slov však už potvrdil, že na mieste prišlo k znečisteniu podzemných vôd odpadom, ktorý sa nachádza na skládke. O detailoch však nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie informovať. Vyzval však úradníkov štátnych inštitúcií, ktoré sa budú prípadom zaoberať, aby k zisteniam pristupovali zodpovedne.

„Nelegálna skládka sa tu nezjavila zo dňa na deň. Bola to dlhodobá cieľavedomá činnosť. Verím, že úradníci k tomu budú pristupovať zodpovedne a ja zo svojej pozície budem podporovať príslušníkov, ktorí sa venujú envirokriminalistike, aby to vyšetrili,“ vyhlásil.

Okresný úrad by podľa neho mal v tomto prípade konať a vydať možno aj rozhodnutie o tom, aby skládka bola zatvorená. To, či sa materiál a odpad zo skládky vyváža na stavbu bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, je podľa Mikulca predmetom vyšetrenia. „Autá sem zjavne chodia, kde sa materiál vyváža, je v procese zisťovania,“ podotkol.

Minister životného prostredia vyhlásil, že nateraz nemôžu zverejniť, čo presne sa v podzemnej vode našlo. Argumentoval živým vyšetrovaním. Budaj dodal, že v tomto prípade ide o ohrozenie zdravia a znečistenie podzemnej vody, ktorá je na Žitnom ostrove a je tak „pokladom“ pre celé Slovensko.

Minister životného prostredia Ján Budaj. (Foto: archív)

Občianske združenie (OZ) Triblavina informovalo TASR o tom, že jeho členovia na skládku tri roky upozorňujú a pred rokom podali trestné oznámenie. Ako oznamovateľ trestnej činnosti skládkovania nepovoleného odpadu boli členovia združenia nahliadnuť do spisu priamo u vyšetrovateľa.

„Ten dostal do rúk posudok, ktorý jednoznačne preukázal znečistenie podzemných vôd v dôsledku zakopaného odpadu. Koncentrácia karcinogénnej látky benzo(a)pyrén 27-krát prekračuje povolený limit,“ povedala predsedníčka združenia Michaela Seifertová.

Posudok podľa jej slov hovorí, že bol preukázaný negatívny vplyv skládky na kvalitu podzemnej vody a že prichádza k znečisteniu podzemnej vody na území skládky celým radom znečisťujúcich látok vrátane nebezpečných látok.

Oblasť skládky Farná je podľa posudku možné charakterizovať ako vysoko rizikovú. „Vysoká priepustnosť štrkopiesčitého komplexu v mieste skládky zemín a odpadu umožňuje prienik znečistenia z územia skládky, jeho šírenie sa ďalej do územia smerom k Malému Dunaju a na Žitný ostrov a ohrozenie zdrojov podzemných a povrchových vôd,“ uvádza.

V troch odberných miestach na území skládky bolo podľa OZ Triblavina identifikovaných až 68 rôznych nebezpečných látok (vrátane pesticídov). Okrem toho z 28 odobratých vzoriek bolo 25 pozitívnych na prítomnosť azbestu, čo pravdepodobne dokazuje jeho zhromažďovanie, alebo dokonca predrvovanie.

„Odpad z tejto skládky bol navážaný do telesa diaľnice, ktorá sa stavia neďaleko od skládky. Za peniaze Európskej investičnej banky tak budujeme diaľnicu z nebezpečného odpadu.

Tento odpad sa napriek zásahu polície v roku 2017 na toto miesto navážal ďalšie 3 roky a činnosť dodnes nebola zastavená,“ uviedla Seifertová. Združenie preto vyzýva kompetentné orgány, aby konali, zastavili na skládke akúkoľvek činnosť a vyvodili trestnoprávnu zodpovednosť.