Úvod Z DOMOVA Jelenča v Strážskom malo 200-násobne vyššie hodnoty dioxínov

Jelenča v Strážskom malo 200-násobne vyššie hodnoty dioxínov

Priemyselný areál bývalej fabriky Chemko Strážske. (Foto: archív)

Hodnota polychlórovaných bifenylov (PCB), ktorú skúšobné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu v Košiciach nameralo u sedemdňového mláďaťa jeleňa zo zvernice v Strážskom, predstavuje 225-násobne vyšší obsah PCB oproti stanoveným normám.

O výsledkoch analýzy TASR informoval majiteľ zvernice susediacej s areálom bývalého štátneho podniku Chemko Strážske Jozef Adamík. S odberom vzoriek od drobnochovateľov z obcí v okolí Strážskeho kompetentné orgány ešte nezačali.

„Časť zveri držím v ohradenom areáli mimo prameňa vytekajúceho zo zakopanej skládky. Tam sa narodilo i to jelenča. Chcel som zistiť, do akej miery je zamorené celé prostredie zvernice, nielen tá časť s prameňom, o ktorej sa toľko hovorí, no zatiaľ sa nič nedeje,“ vysvetlil dôvod, prečo mláďa zastrelil a nechal analyzovať.

Ako vyplýva z nariadenia Európskej komisie o maximálnych hodnotách obsahu dioxínov, PCB podobných dioxínov a PCB nepodobných dioxínov v potravinách, pre ľudský konzum prípustné hodnoty šiestich skupín PCB látok sumárne predstavujú hodnotu 40 nanogramov na gram tuku. U sedemdňového jelenčaťa preukázala analýza spolu 8996,9 nanogramu.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou, ktorej cieľom je odstránenie sudov s toxickým odpadom z areálu zvernice v Strážskom, vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR informačný leták pre obyvateľov okolitých obcí vystríhajúci pred konzumáciou potravín živočíšneho pôvodu z domácich chovov.

Ako pre TASR potvrdil riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Michalovciach Aleš Novotný, na základe pracovného stretnutia predstaviteľov ÚVZ SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity sa zástupcovia regionálnej hygieny a veteriny 17. februára dohodli na podmienkach spolupráce „pri príprave Akčného programu odberu vzoriek z potravinových komodít živočíšneho pôvodu v obciach s predpokladom kontaminácie PCB látkami“.

O uvoľnení finančných prostriedkov na realizovanie tohto projektu mala následne rokovať ŠVPS s generálnym riaditeľom sekcie krízového plnenia ministerstva vnútra, proces však zmarila pandémia nového koronavírusu. Podľa vyjadrenia tlačového odboru Ministerstva vnútra SR musí o uvoľnení finančných prostriedkov na spustenie testovania zvierat z domácich chovov rozhodnúť krízový štáb.

„Ak kompetentný orgán, teda Štátna veterinárna a potravinová správa SR, zadefinuje potrebu testovania zveri, pretože jej zaradením do potravinového reťazca môže prísť k ohrozeniu života a zdravia obyvateľstva, na jeho zasadnutí sa spresnia detaily aj financovanie,“ uviedol tlačový odbor s tým, že financovanie vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu je možné realizovať z rezervy vlády. Samotný príkaz na testovanie zveri má podľa ministerstva vydať prednosta okresného úradu.