Úvod Z DOMOVA Kasana: Nedostupnosť potravín v malých obciach je veľmi vážny problém

Kasana: Nedostupnosť potravín v malých obciach je veľmi vážny problém

Foto: archív

Dostupnosť potravín je zásadným prvkom kvality života obyvateľstva a túto úlohu by mal ako jednu z dôležitých priorít napĺňať štát. Uviedol to Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky.

„Limitovaný prístup k potravinám, najmä v menších obciach do 500 obyvateľov, vnímame ako veľmi vážny a neustále narastajúci problém. Na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce obchodné siete a bez finančnej podpory štátu nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné,“ priblížil.

Ide podľa neho o zachovanie základnej občianskej vybavenosti, keďže zahusťovaním obchodných sietí vo väčších sídlach prichádza k rozširovaniu tzv. potravinových púští v oblastiach s menšími obcami.

„Oceňujeme, že vláda vo svojom programovom vyhlásení uviedla záväzok legislatívne definovať zabezpečenie dostupnosti potravín ako službu vo verejnom záujme. Pevne veríme, že bude realizovať aj súvisiace podporné opatrenia,“ zdôraznil prezident ZO SR.

Dodal, že zavedenie podporných dotačných mechanizmov zo strany štátu by určite pomohlo situáciu s potravinovými púšťami riešiť a zvýšiť tak kvalitu života v dotknutom území. Zároveň sa otvára priestor na podporu lokálnej ekonomiky, zamestnanosti aj regionálnej potravinovej produkcie.