Katolícka cirkev vyzýva na zastavenie kultúry vyhadzovania, a teda lepšie životné prostredie. Environmentálna subkomisia KBS vo vyhlásení upozornila, že odpady sú naším každodenným spoločníkom, väčšinou ich však neriešime, končia v koši.

Sme zaplavení odpadkami
„Pritom za každým odpadom je kus prírody a každý jeden odpad, či je to papier, plast alebo batéria, skrýva veľké množstvo materiálu a energie. Preto v spoločnom koši na ostatný komunálny odpad by malo končiť odpadu čo najmenej, no pohľad do kontajnerov na našich sídliskách tomu nenasvedčuje. Pritom až viac ako 80 percent odpadu vieme vytriediť,“ konštatuje Environmentálna subkomisia. Cirkev si naliehavosť témy životného prostredia a odpadov uvedomuje stále viac.

V ENCYKLIKE O OCHRANE SPOLOČNÉHO DOMOVA LAUDATO SI´ (BUĎ POCHVÁLENÝ), PÁPEŽ FRANTIŠEK KRITICKY OPISUJE JAVY DNEŠNEJ DOBY AKO KONZUMIZMUS, ODPAD, KULTÚRA VYHADZOVANIA.

Foto: archív
Foto: archív

„Zdá sa, že zem, náš domov sa čoraz viac premieňa na obrovskú skládku smetí. Na mnohých miestach planéty starší ľudia s nostalgiou spomínajú na krajinu minulých čias, ktorá je dnes zaplavená odpadkami. Okrem toho vieme, že sa vyplytvá približne tretina vyprodukovaných potravín, a potraviny, ktoré vyhadzujeme, akoby sme brali zo stola chudobným,“ napísal pápež v encyklike.

Stopercentná recyklácia
Tento neutešený stav podľa Environmentálnej subkomisie KBS stále viac pociťujeme aj u nás na Slovensku. „Žiaľ, aj v našej krásnej prírode pozorujeme stále viac nerozložiteľného odpadu. Podstata kultúry vyhadzovania neexistuje mimo nás, začína sa v našich rozhodnutiach a každý z nás pritom môže s úsmevom kráčať cestou radostnej skromnosti.

Je potrebné začať tu a teraz postojom, že aj ja osobne sa chcem čo najviac priblížiť k dokonalému ekosystému stvorenstva so stopercentnou recykláciou, teda bez odpadov. Stačí sa držať niekoľkých zásad zodpovedného nakladania s odpadmi u nás doma, v škole, práci či vo farnosti,“ uvádza vo vyhlásení subkomisia.

Foto: archív
Foto: archív

ENVIRONMENTÁLNA SUBKOMISIA KBS ODPORÚČA V PRVOM RADE PREDCHÁDZAŤ VZNIKU ODPADOV, TEDA KONAŤ TAK, ABY ODPAD PODĽA MOŽNOSTI ANI NEVZNIKOL. AKO PRÍKLADY UVÁDZA KOMPOSTOVANIE BIOODPADU ČI PITIE VODY Z VODOVODU.

Vlastné vrecká a tašky
Radí pri nákupoch používať vlastné vrecká a tašky; kde to je možné, využívať vratné obaly či vyhýbať sa jednorazovým nádobám. Mali by sme uprednostňovať darčeky, ktoré sa časom nevyhodia, ako sú výlet, koncert, športové podujatie, divadlo, jazda na koni, dobrý domáci koláč.

Environmentálna subkomisia tiež odporúča opätovne využívať to, čo sa využiť dá, cez blízkych, darovaním alebo požičaním, cez bazáre, second-handy, centrá opätovného použitia, opravné servisy. Dôležitým prvkom správania je podľa subkomisie triedenie všetkého odpadu. S potravinami zas treba zaobchádzať tak, aby ich nemusel veriaci vyhadzovať, teda ide o uvážený výber pri nákupe, spracovanie, primeraná porcia, vhodné uskladnenie, prípadné rozdelenie.

Na záver subkomisia upozorňuje, že odpady sa v nijakom prípade nespaľujú a ani nevyhadzujú do prírody. Tieto zásady by nám mali podľa cirkvi pomôcť znížiť produkciu zvyškového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach Slovenska, z dnešných priemerných 330 kg na obyvateľa a rok na menej ako 50 kg.

Foto: archív
Foto: archív
Foto: Pavel Kapusta
Foto: Pavel Kapusta