Úvod Z DOMOVA Kolíková: Na sex by mal byť udelený súhlas, inak ide o znásilnenie

Kolíková: Na sex by mal byť udelený súhlas, inak ide o znásilnenie

Mária Kolíková. (Foto: archív)

Mária Kolíková zvažuje nad zmenou právnej úpravy v oblasti sexuálneho násilia. Uvádza sa to v mediálnom vyhlásení, ktoré vyšlo po jej stretnutí so šéfom Amnesty International Slovensko (AIS) Radom Slobodom. Podľa ministerky spravodlivosti je potrebné zmeniť definíciu pojmu znásilnenie.

Na sex by mal byť podľa nej udelený súhlas, inak ide o znásilnenie. Slovenská republika zatiaľ vo svojej trestnoprávnej legislatíve sex bez súhlasu za znásilnenie nepovažuje. „Ak tu nie je vôľa, je to čin, ktorý by mal byť odsúdeniahodný a mali by sme to chápať jednoznačne ako trestný čin,“ povedala Kolíková s tým, že iniciatíva Amnesty International Slovensko má jej podporu.

AIS presadzuje, aby znásilnenie bolo definované na základe toho, či bol, alebo nebol udelený súhlas so sexuálnym stykom. Riaditeľ organizácie považuje za kľúčové, aby sa zmenili zastarané definície, ktoré sú na Slovensku ukotvené v súčasnej legislatíve.

Začiatkom roka spustilo AIS kampaň s názvom „Hovorme o súhlase“. Jej cieľom je rozšírenie povedomia a posilnenie ochrany obetí sexuálneho násilia a znásilnenia. Ako jednu z priorít v tejto oblasti vníma nutnosť zmeny zákonnej definície znásilnenia.

„Myslím, že súčasná definícia nie úplne reflektuje kľúčové ústavné hodnoty, ako sú dôstojnosť a autonómia ľudskej vôle, preto je dôležité autonómiu a autentickú schopnosť slobodného rozhodovania sa a reflexie vôľového prvku do tej definície podľa môjho názoru dostať,“ uviedla poradkyňa ministerky spravodlivosti pre oblasť ústavného práva Lucia Berdisová.