Celoslovenskej konferencie Národného obrodenia v Banskej Bystrici sa zúčastnilo viac ako šesťsto ľudí zo všetkých kútov Slovenskej republiky. Delegáti platformy Národného obrodenia a obnovená Slovenská národná rada s vládnym organizačným výborom zorganizovali úspešnú panelovú diskusiu v rámci súčasného hospodárenia a obrany Slovenska.

Podujatie účasťou i prejavmi podporili aj expertní delegáti z ČR, organizujúci manifestácie Česko na prvom mieste. Prítomných privítal Rastislav Ruman, jeden zo zakladajúcich členov platformy Národného obrodenia. Následne moderátor Radovan Masár uviedol šéfredaktora a vydavateľa magazínu Zem&Vek a aktivistu Tibora Eliota Rostasa.

Slovensko – kurz k neutralite
Ten vo svojom prejave upozornil na základné globálne riziká a odhalil desivú spojitosť s plánovaním 2. svetovej vojny a následného plánu obnovy so súčasnými zámermi vyvolania konfliktu v Európe. Zdôraznil, že výsledky nedávneho referenda na Slovensku jasne ukázali, že veľká časť obyvateľov Slovenska je proti existujúcemu systému.

“Na Slovensku sme už mali spravodlivý systém deľby moci dávno pred švajčiarskou demokraciou”, upozornil Rostas, “nás musia viesť vízie, ktoré sú ďalekosiahle, rozhodne to nie je o existencii systému devastujúcej partokracie“.

Rostas poukázal na nejednotnosť, ktorá nás sprevádza po celú históriu.

V našom erbe by preto podľa neho mali byť Svätoplukove prúty, aby nám pripomínali, aké životne dôležité je držať spolu. “Našim poslaním je dnes siať, pre tých, čo po nás prídu. Slovensko dnes potrebuje čestných a láskavých ľudí, spravodlivých otcov, ktorí sú schopní rozhodovať v mene dobra nás všetkých.

Naše napredovanie spočíva v schopnosti byť vzorom pre druhých – buďte teda vy sami príkladom a tak bude príkladom Slovensko pre celú Európu aj celý svet“, uzatvoril svoj prejav Tibor Eliot Rostas.

Ďalší z prednášajúcich Martin Novák priblížil, ako boli definované národné ciele, priority riadenia a jednotlivé rezorty na ustanovujúcom sneme Národného obrodenia v auguste minulého roka. Popísal základy, na ktorých je postavené Národné obrodenie a jeho organizáciu tak, aby sa pripravilo na zvládnutie riadiacich procesov štátu v okamihu kolapsu existujúceho systému.

Zmenu spoločnosti je možné vykonať zostávajúcimi vnútro-legislatívnymi cestami, prípadne využitím všeobecne akceptovaných medzinárodných legislatívnych procesov. Poslednou možnosťou je zvládnutie riadenia spoločnosti v stave kolapsu a všeobecného chaosu, kam ho súčasný skorumpovaný systém nasmerúva, a to aplikovaním novej organizácie riadenia spoločnosti.

Ján Čarnogurský hovoril o plánoch Národného obrodenia v oblasti zahraničnej politiky. Národné obrodenie podnikne kroky na vystúpenie Slovenska z NATO, zrušenie zmluvy DCA s USA, odstúpenie od sankcií proti Rusku a obnovenie normálnych obchodných vzťahov s Ruskom, posilňovanie vzťahov vo vnútri V4.

Foto: archív

Pripomenul dávnejšiu myšlienku, ktorú napríklad už v roku 1998 prezentoval publicista Maroš Puchovský: Slovensko musí nabrať kurz k vyhláseniu svojej neutrality a vytvorenie pásu neutrálnych štátov v strede Európy: Švajčiarsko – Rakúsko – Slovensko – Ukrajina.

Spoločná slovanská budúcnosť
Cieľom prednášky Miloša Zverinu Dŕžava – samospráva Slovanov, bolo poukázať na fakt, že naši predkovia mali už v dávnej minulosti svoj funkčný systém spravovania spoločnosti a ovplyvnili aj ďalšie národy vo svojom susedstve.

Ďalej poukázal na to, že zaberá dostatočne veľké územie a má dostatok prírodných zdrojov, preto nepotrebuje zaberať cudzie územia. Slovania majú spoločnú minulosť a čaká ich spoločná budúcnosť.

Peter Sabela vo svojej prednáške hovoril o tom, že svoj majetok, zdravie a život stratíme, ak sa nebudeme vedieť brániť. Kolektívna bezpečnosť pozostáva zo zabezpečenia jednotlivcov v komunite alebo rodine.

Ďalšími prednášajúcimi boli Vladimíra Kosorinská, Radoslav Petrík, Miroslav Kamenský, Marián Tkáč, Peter Koudelka, Peter Lipták, Miroslav Jureňa, Jiří Havel, Zdeněk Jandejsek, Vladimír Štěpán, Petr Bohuš, Hana Ondrušková, Pavol Stankovič, Oskár Cvengrosch a Jozef Vrlík.

Hlavné myšlienky, ktoré zazneli v prejavoch, možno zhrnúť nasledovne: Referendum o predčasných voľbách nás definitívne podnietilo opustiť koncept partokracie, ktorého sa ešte zúfalo drží aj veľká časť populácie a dokonca aj inteligencie.

Takmer 1,2 milióna občanov si želá zmeniť systém.

Sme tu preto, aby sme zodpovednosť za našu budúcnosť už nikdy nedelegovali na niekoho iného ale vzali si ju do svojich rúk v najspravodlivejšom a najmúdrejšom systéme rozhodovania, kde budú ľuďom slúžiť tí najschopnejší.

Cesta, ktorou sme sa vydali, nie je nijaký jednodňový výlet, ale významný pochod dejinami – my sami sa musíme zmieriť s tým, že zrejme plody nášho úsilia neuvidíme. My však zasievame tie najvyspelejšie myšlienky, ktoré majú obrovskú budúcnosť. Nech nás netrápi, že to možno nebudeme my, na nás je siať to, čo budú môcť naši potomkovia žať.

Delegáti konferencie Národného obrodenia boli prvými signatármi Memoranda Národného obrodenia, ktoré predstavil Tibor Eliot Rostas. Memorandum je významným míľnikom nového začiatku spolupráce na základe slovanských tradícií a národného, zemského ukotvenia suverénnych krajín. Dokument bol zaslaný veľvyslanectvám Spojených štátov a Ruskej federácie.

Foto: archív