Úvod Spoločnosť Kresťania Kisku vyzvali na diskusiu o agende LGBTI

Kresťania Kisku vyzvali na diskusiu o agende LGBTI

Foto: archív

Kresťanské inštitúcie zareagovali na stretnutie prezidenta Andreja Kisku s LGBTI aktivistami a zaslali mu otvorený list, v ktorom ho žiadajú o osobné stretnutie. Iniciátori otvoreného listu, pod ktorý sa na internetovom portáli CitizenGo podpísalo už vyše osemtisíc ľudí, uvádzajú, že všetky problémy, na ktoré prezident upozorňoval, sú už v súčasnosti bez prekážok a okamžite riešiteľné v rámci platných zákonov.

Napríklad problém s informovaním o zdravotnom stave pacienta sa dá podľa FKI vyriešiť pozbavením mlčanlivosti lekára, pri dedení zase partnerom odporúčajú využiť inštitút dedenia zo závetu. „Je poľutovaniahodné, že prezident označil náš právny systém za krutý, pričom si neoveril možnosti riešení, ktoré ponúka,“ uvádzajú v otvorenom liste zástupcovia FKI a domnievajú sa, že tento ich príspevok môže diskusiu o riešení problémov párov rovnakého pohlavia posunúť dopredu.

„Zdá sa, že podobne ako mnohé európske štáty aj Slovenská republika stojí pred otvorením Pandorinej skrinky, ktorá po zväzkoch osôb rovnakého pohlavia, zvyčajne prináša aj ,manželstváʻ a adopcie detí rovnakopohlavnými pármi,“ tvrdia iniciátori otvoreného listu a vysvetľujú tak, prečo hľadajú riešenia, ktoré by bolo možné použiť aj bez zmeny legislatívy.

„O veľkom záujme verejnosti riešiť tieto bariéry okamžite dostupnými právnymi prostriedkami svedčí aj fakt, že v priebehu jedného dňa tento otvorený list podporilo až sedemtisíc občanov,“ poznamenal predseda Fóra kresťanských inštitúcií Tomáš Kuzár. Zástupcovia kresťanských inštitúcií zároveň dodali, že ak sa objavia ďalšie prekážky v realizovaní základných ľudských práv a slobôd občanov, občianska spoločnosť bude pripravená o nich diskutovať a hľadať riešenie pre dobro celej spoločnosti.

„Je však potrebné prezidentovi pripomenúť, že táto diskusia je náročná, a to aj preto, že každý, kto vyjadrí akýkoľvek nesúhlasný názor s požiadavkami LGBTI aktivistov, je ostrakizovaný. Nesúhlasné výroky sú označované ako nenávistné a homofóbne,“ dodávajú iniciátori otvoreného listu.

Foto: archív