Úvod Spoločnosť Kresťanské cirkvi a židovská náboženská obec odmietli genderovú ideológiu

Kresťanské cirkvi a židovská náboženská obec odmietli genderovú ideológiu

Koláž: archív

Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny a zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje tzv. genderová ideológia. Konštatuje sa to vo vyhlásení najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, účastníkov konferencie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici. Cirkevní predstavitelia oceňujú všetky kroky, ktoré pomáhajú dobru rodín a manželstiev.

TASR o tom informoval Michal Lipiak z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).Takmer 50 zástupcov cirkví a náboženských spoločností privítal bratislavský arcibiskup, metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloš Klátik. Na stretnutí sa zúčastnil aj premiér Peter Pellegrini.

“Chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou ‘náukou’, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti.

Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a matky hovoríme o rodičovi jeden a rodičovi dva, ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali,“ uvádza sa vo vyhlásení cirkevných predstaviteľov.

Ako zdôrazňujú, sú presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy nemožno vylúčiť výchovu k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a duchovným hodnotám, na ktorých bola slovenská spoločnosť historicky vybudovaná. „Máme vážne obavy, že sa v našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny.

Obraciame sa na predstaviteľov verejného života a na ľudí dobrej vôle, aby sme tak v legislatíve, ako aj vo vzdelávacom procese odmietli každý prejav genderovej ideológie. Potvrdzujeme naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie,“ konštatuje sa vo vyhlásení.

Podľa cirkví by si SR mala zachovať zvrchovanosť v ústavnom definovaní hodnôt rodiny, manželstva a rovnosti medzi mužmi a ženami a svojimi stanoviskami by mala aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja Európskej únie.

Foto: archív