Úvod Z DOMOVA Kto môže za vojnu na Ukrajine? Prekvapivé výsledky prieskumu SAV

Kto môže za vojnu na Ukrajine? Prekvapivé výsledky prieskumu SAV

Foto: archív

Počet ľudí na Slovensku, ktorí považujú Rusko za zodpovedné za vypuknutie rusko-ukrajinskej vojny, od marca neustále klesá. Čoraz viac z nich obviňuje z vypuknutia vojny Ukrajinu.

Podľa mnohých Slovákov môžu byť za vojnu na Ukrajine zodpovedné aj Spojené štáty americké. Prieskum verejnej mienky uskutočnila Slovenská akadémia vied (SAV) na vzorke 1819 respondentov.

„Vedecký tím zo Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika a Prešovskou univerzitou pravidelne monitoruje názory slovenských respondentov na vojenský konflikt na Ukrajine. Výskumníci v auguste 2022 opätovne zisťovali, koho Slováci a Slovenky považujú za zodpovedného za vojnu u našich východných susedov,“ napísala na svojom portáli SAV.

„Respondenti odpovedali na otázku “Ktorá krajina je podľa vás zodpovedná za vojenský konflikt na Ukrajine?” Najviac z nich (68 percent) označilo ako zodpovedné za vojnu na Ukrajine Rusko. V porovnaní s výsledkami z marca 2022 (76 percent) sa však tento počet znížil, pričom dáta poukazujú aj na ďalšie zmeny,“ informujú autori prieskumu.

Portál SAV ďalej uviedol že 48 percent percent respondentov označilo ako zodpovedné za vojnu na Ukrajine USA a Ukrajinu 45 percent. Podľa 39 percent opýtaných je za vojnu na Ukrajine zodpovedné NATO a najmenej respondentov (31 percent) sa stotožňuje s tvrdením, že za vojnový konflikt na Ukrajine je zodpovedná Európska únia.