Úvod Spoločnosť Kuba nepovolí manželstvá osôb rovnakého pohlavia

Kuba nepovolí manželstvá osôb rovnakého pohlavia

Foto: archív

Kubánske Národné zhromaždenie oznámilo, že z návrhu novej ústavy sa odstráni formulácia otvárajúca cestu k legalizácii manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Parlamentná komisia zodpovedná za vypracovanie ústavy navrhla vynechať formuláciu definujúcu manželstvo ako zväzok „dvoch ľudí… s úplne rovnakými právami a povinnosťami“.

Komisia sa tak rozhodla po protestoch evanjelických cirkví aj bežných obyvateľov, odmietajúcich manželstvá homosexuálov. „Komisia navrhuje ustúpiť od tohto konceptu manželstva, teda vynechať to z návrhu ústavy ako spôsob rešpektovania všetkých názorov,“ uviedlo Národné zhromaždenie na Twitteri.

Stalo sa tak aj napriek prísľubu kubánskeho prezidenta Miguela Díaza-Canela „odstrániť všetky druhy diskriminácie zo spoločnosti“. Novú ústavu prvotne schválil parlament, pričom nahradí ústavu z roku 1976. Referendum o nej bude vo februári 2019.

V návrhu nie je zmienka o komunistickej spoločnosti, aj keď dokument potvrdzuje socialistický charakter politického systému a vedúcu úlohu komunistickej strany. Rovnako uznáva právo na súkromné vlastníctvo, úlohu trhu a dôležitosť zahraničných investícií.