Úvod Z DOMOVA Kuffovci a Národná koalícia chcú prispieť k vytvoreniu politickej sily, ktorá má...

Kuffovci a Národná koalícia chcú prispieť k vytvoreniu politickej sily, ktorá má šancu poraziť liberalizmus

Foto: archív

Kresťanská demokracia – život a prosperita (KDŽP – Aliancia za Slovensko) a Národná koalícia sa zhodujú, že Slovensko pred dôležitými parlamentnými voľbami v roku 2020 potrebuje silný pronárodný blok politických strán.

Verejne deklarujú, že vstúpia len do takého zoskupenia, ktoré bude pronárodné, zaviaže sa chrániť počatý život a rešpektovať demokratické princípy s odsúdením krívd minulosti voči všetkým nespravodlivo trpiacim ľuďom v našich dejinách.

Kuffovci, ako sa KDŽP – Aliancia za Slovensko zvykne ľudovo nazývať, a Národná koalícia sa dohodli na spoločnom postupe. Pod dohodou, ktorú zverejnili na sociálnej sieti, sú podpísaní predsedovia obidvoch strán Thomas Taraba a Slavěna Vorobelová. Ako vyplýva z textu spoločného vyhlásenia, svojimi podpismi sa zaväzujú spoločne postupovať v rokovaní s ďalšími politickými subjektmi ohľadom predvolebnej spolupráce.

Voľby v roku 2020 sú historicky zlomovým obdobím, z ktorého môže vzísť porazený nielen liberalizmus presadzujúci antikresťanský koncept rodiny a kultúru smrti, ale aj politické subjekty, ktoré na Slovensku poodporili rozmach korupčného politického systému a bezprávia, uvádza sa v dohode s dodatkom, že spomenuté voľby sú príležitosťou pre posilnenie politického spojenectva, ktoré dá záujmy Slovenska na prvé miesto vo všetkých oblastiach.

“Od vládnucej národnej sily sa očakáva, že dokáže splatiť dlh voči mladým rodinám a starším spoluobčanom, ktorí sú na pokraji záujmu. Slovensko sa dlhodobo prepadáva v úrovni podnikateľského prostredia, úrovni školstva a zdravotníctva bez ohľadu na to, či je pri moci opozícia alebo koalícia.

Zmeny na ceste k spravodlivému Slovensku sa začínajú spravodlivosťou a rešpektovaním práva na život u všetkých vrátane počatých detí. Tento predpoklad preto považujeme za jeden z prvých a nie posledných krokov,” píšu strany vo vyhlásení.

“Uznanie a odsúdenie akýchkoľvek krívd, ktoré sa historicky spáchali na našom území voči nevinným ľuďom bez ohľadu na ich postavenie a pôvod, či náboženskú príslušnosť je nielen predpokladom, aby politická strana bola akceptovateľným subjektom pre spoluprácu, ale je aj potvrdením Božej pravdy, že život každého je jedinečný.

Vyčleňovaný z tejto spolupráce za daných podmienok nie je nikto a ako signatári sa v týchto posledných dňoch predvolebných rokovaní pokúsime dopomôcť vzniku takejto politickej sily, ktorá bude mať ambíciu vyhrať voľby a posunúť Slovensko zásadným spôsobom dopredu.

K tomu pozývame všetkých, ktorým záleží na kresťanskom, sebavedomom a prosperujúcom Slovensku tak, aby nijaký hlas neprepadol, ale naopak, bol použitý pre jeho rozvoj,” uzatvárajú strany spoločné vyhlásenie.

Reprodukcia: internet