Úvod Spoločnosť Licenčná rada udelila pokuty Markíze a TV JOJ za 53 000 eur

Licenčná rada udelila pokuty Markíze a TV JOJ za 53 000 eur

Foto: archív

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila pokuty vysielateľom Markíza – Slovakia a MAC TV. V prípade vysielateľa Markíza – Slovakia ide o dve pokuty v celkovej výške 15 000 eur, konkrétne v súvislosti s programovou službou TV Markíza a Dajto. Vysielateľ MAC TV dostal štyri pokuty, ktoré spolu presiahli 38 000 eur. Tie sa týkali programovej ponuky JOJ a JOJ Plus. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.

V prípade vysielateľa Markíza – Slovakia sankcionovala RVR porušenie zákona o zreteľnom oddelení reklamy a vysielacom čase vyhradenom reklamným šotom, ako aj za porušenie ochrany maloletých, keď televízny program označila za nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov. Podľa rady však obsahoval vyjadrovania nevhodné pre divákov do 18 rokov.

Rovnako za porušenie zákona o ochrane maloletých pokutovala RVR aj vysielateľa MAC TV. Ďalšie pokuty dostal pre porušenie povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov, za porušenie čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu či za to, že rade nedodal súvislý záznam vysielania televízneho programu. Rada pre vysielanie a retransmisiu zároveň udelila šesť pokút vo forme upozornenia na porušenie zákona a začala štyri správne konania.