Úvod Z DOMOVA Ľudia nedostatočne triedia odpad, na recykláciu sa vráti len 60 percent PET...

Ľudia nedostatočne triedia odpad, na recykláciu sa vráti len 60 percent PET fliaš

Foto: archív

Podľa dát z roku 2019 sa na slovenský trh uvedie asi miliarda fliaš z polyetyléntereftalátu (PET). Z nich sa vráti v rámci separovaného zberu odpadu približne len 60 percent. Uviedol to obchodný riaditeľ spoločnosti General Plastic Miroslav Lukniš.

Miliarda PET fliaš predstavuje približne 30.000 ton, z ktorých sa vráti do cirkulárneho recyklačného systému 18.000 ton. „Najväčšia časť nevrátených fliaš sa dostane do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ ich väčšinou hodí do nesprávneho koša.

Z neho sa už odpad netriedi a ide do spaľovne. Ide takisto o recykláciu, ale hovoríme o prvom a zároveň poslednom štádiu recyklácie. Najviditeľnejším miestom, kde nesprávne končia PET fľaše, je, samozrejme, príroda,“ uviedol Lukniš.

V spoločnosti, ktorá má závody v Kolárove a Senici, riešia celý životný cyklus PET fľaše. „Dôležité je dotiahnuť recyklačný proces do konca a vyrobiť z použitej PET fľaše novú. Iba v takom prípade môžeme hovoriť o efektívnej recyklácii.

Recyklácia plastov je v súčasnosti kľúčovou témou obehového hospodárstva, zhodnocovania odpadov a celého systému takzvanej cirkulárnej ekonomiky,“ doplnil generálny riaditeľ spoločnosti František Doležal.

Prvým krokom úspešnej recyklácie je vyzbierať použitý materiál. „Iba približne 20 percent objemu separovaného plastového odpadu tvorí PET, ktorý recyklujeme. Problém nie je len v slabej ochote obyvateľov triediť odpad, ale aj v nastavených podmienkach zberových spoločností.

PET je momentálne žiadanou komoditou na celom svete a je neefektívne, aby končil v spaľovniach alebo v horšom prípade priamo na skládkach,“ uviedol Doležal. Pripravovaný systém zálohovania fliaš môže dostať do recyklačného procesu oveľa viac PET fliaš.

„Máme pozitívny postoj k zálohovému systému fliaš, ktorý by mal začať platiť od 1. januára 2022. Vnímame dva základné faktory. Už teraz na dobrovoľnej báze končí 60 percent fliaš v separovanom zbere odpadu.

Ak dostane spotrebiteľ motiváciu vo forme zálohy, ktorá by sa podľa našich informácií mala pohybovať vo výške 12 až 15 centov, tak predpokladáme, že aj ďalších 30 percent spotrebiteľov bude motivovaných finančne, aby separovali. Druhý moment je, že po vrátení fľaše do automatu v obchode bude takmer nulová kontaminácia iným materiálom,“ vysvetlil Lukniš.