Úvod Spoločnosť Ľudia sa sťažujú na úroveň slovenčiny v médiách, prekáža im aj čeština

Ľudia sa sťažujú na úroveň slovenčiny v médiách, prekáža im aj čeština

Foto: archív

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) apeluje na vysielateľov, aby nepodceňovali jazykovú úroveň vo vysielaní, venovali jej pozornosť, odstraňovali zistené jazykové nedostatky a celkovo zlepšili svoj prístup k starostlivosti o štátny jazyk. Rada sa na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 5. decembra, okrem iného zaoberala aj sťažnosťou na jazykovú úroveň vo vysielaní. Podnety na nesprávne používanie slovenského jazyka vo vysielaní pritom rada dostáva od televíznych divákov a poslucháčov rozhlasových staníc opakovane.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa RVR Ivana Furjelová, „sťažovateľom najčastejšie prekáža výslovnosť spoluhlásky ľ/l, nárečie, netlmočenie do slovenčiny, vysielanie v českom jazyku, vulgarizmy, čechizmy a anglické výrazy. Domnievajú sa, že vysielatelia porušujú jednu zo svojich základných povinností, a to zabezpečiť, aby bol pri vysielaní dodržiavaný jazykový zákon“.

Ak si túto zákonnú povinnosť televízni vysielatelia nesplnia, hrozí im pokuta od 165 eur do 6 638 eur a v prípade rozhlasových vysielateľov pokuta od 99 eur do 1 659 eur, pripomenula v tlačovej správe hovorkyňa licenčnej rady. Počas roka 2018 dostala RVR niekoľko sťažností na porušovanie jazykového zákona a uložila za to jednu pokutu. Konkrétne pokutu 200 eur dostal od rady Rozhlas a televízia Slovenska za program Ahoj Slovensko na Dvojke, v ktorom odzneli nespisovné výrazy, ale aj nesprávne vetné konštrukcie.

Vo zvyšných prípadoch rada podľa Furjelovej síce mala výhrady k jazykovej úrovni vysielania, no napriek tomu dospela k záveru, že hoci sa vo vysielaní objavujú nespisovné výrazy, z hľadiska ich využitia a frekvencie výskytu sú akceptovateľné, o to viac, ak ide o priamy prenos. Uloženie pokuty v týchto prípadoch pokladala za príliš prísne. Preto sťažnosti vyhodnotila ako neopodstatnené.

Foto: archív

„Rada v súčasnosti uplatňuje zákonné ustanovenie týkajúce sa používania slovenského jazyka vo vysielaní veľmi citlivo. V budúcnosti bude naďalej monitorovať jazykovú úroveň, vyhodnocovať ju a adekvátne k tomu aplikovať svoje zákonné právomoci,“ doplnila hovorkyňa RVR.

Ako dodala Ivana Furjelová, okrem sťažností na nesprávne používanie slovenského jazyka RVR dostáva aj podnety a otázky súvisiace s českým jazykom vo vysielaní slovenských televíznych staníc. Divákom prekážajú redaktori a televízni hostia hovoriaci v českom jazyku, český dabing, prípadne vysielanie pôvodnej českej tvorby bez dabovania. Zákon o štátnom jazyku však v niektorých, presne určených prípadoch umožňuje používanie českého jazyka bez potreby tlmočenia, keďže ide o jazyk, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti.