Úvod Z DOMOVA Matica: Slováci a Slovenky, v sčítaní sa prihláste k slovenskému národu!

Matica: Slováci a Slovenky, v sčítaní sa prihláste k slovenskému národu!

Foto: archív

Hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Grznárová vo svojom vyhlásení pre médiá tlmočila stanovisko najstaršej národnej ustanovizne Slovákov k blížiacemu sa tohtoročnému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov ovplyvní rozvoj slovenskej národnej kultúry, vzdelania a identity na Slovensku i v zahraničí.

Tá Slovákov a Slovenky vrátane krajanov s trvalým pobytom na Slovensku vyzýva, aby „sa sebavedome prihlásili k slovenskému národu“. Upozorňuje na to preto, že sčítanie obyvateľstva má podľa nej štátotvorný význam pre Slovenskú republiku, celú spoločnosť a jej kultúrnu a duchovnú identitu.

“Presné štatistiky budú potrebné aj na ďalší rozvoj slovenskej národnej kultúry, vzdelania a povedomia. V štátnej kampani pred začiatkom sčítania už o pár dní však táto téma takmer vôbec nerezonuje,“ zdôvodňuje výzvu Predsedníctvo MS.

V stanovisku sa ďalej píše, že čo najvernejšia štatistika zloženia obyvateľstva bude potrebná aj na národnostne zmiešaných územiach, kde pôsobia kultúrne oblastné pracoviská MS i stovky matičných miestnych odborov s tisícmi členov.

„Ich kultúrna a osvetová činnosť v regiónoch je jedinečne zameraná práve na podporu vlastenectva a národného povedomia, ako aj na medzikultúrny dialóg a posilňovanie vzťahu národností k Slovenskej republike ako k svojmu domovu,“ pokračujú matičiari.

„Už z preambuly Ústavy SR vyplýva nášmu štátu povinnosť usilovať sa o rozvoj duchovnej kultúry slovenského národa. Slováci sú tak oprávnení aj prostredníctvom sčítania obyvateľov upozorniť na svoje legitímne práva, na adekvátnu štátnu podporu vlastných kultúrnych, školských a národných potrieb, osobitne na národnostne zmiešaných územiach,“ upozorňujú predstavitelia MS.

Poukazujú pritom na praktické problémy, s ktorými sa v južných okresoch stretávajú Slováci v otázke dostupnosti k vlastnej kultúre či vzdelaniu. Podľa nich si budú štátne i verejné orgány vedomé, v ktorých mestách a obciach Slovenska nastali zmeny v zložení obyvateľstva.

Následne budú podľa toho môcť spravodlivo a rovnomerne podporovať konkrétne potreby a riešiť špecifické problémy jednotlivých skupín obyvateľstva. „Nemyslíme si, že Slovákov a Slovenky nie je potrebné vyzývať k dôslednému označeniu príslušnosti k slovenskému národu len preto, že tvoria majoritu.

Veríme, že aj na základe sčítania obyvateľstva má každý, bez ohľadu na národnosť, právo na náležitú štátnu podporu vlastnej národnej kultúry, vzdelania a identity, a to vo vzájomnej úcte a pochopení,“ píše vedenie Matice.