Úvod Z DOMOVA Maticu slovenskú pobúril zákaz vyniesť na Devín štátne vlajky SR počas spomienky...

Maticu slovenskú pobúril zákaz vyniesť na Devín štátne vlajky SR počas spomienky na štúrovcov

Foto: Michaela Kolimárová

Maticu slovenskú pobúril fakt, že správca hradu Devín nepovolil skupine predstaviteľov matičiarov, evanjelického farára a študentov niesť štátne vlajky SR počas ich návštevy hradného areálu. Išlo o matičnú spomienku k 187. výročiu pamätnej vychádzky štúrovcov na Devín. Vlajky museli odovzdať pri vchode do areálu. Na akciu navyše dohliadala polícia.

Matica slovenská podľa jej tajomníka Jána Semana stretnutie riadne ohlásila a bolo povolené. „Až hore pri pamätnej tabuli správca hradu vyzval predstaviteľov Matice slovenskej, aby stiahli zo žrdí štátnu vlajku SR, vlajku Evanjelickej cirkvi a. v. a vlajku Matice slovenskej. Podľa ich tvrdení je nosenie zástav v areáli hradu zakázané, povedal.

Dodal, že v minulosti pri spomienkových podujatiach pri príležitosti vychádzky štúrovcov nik nezakazoval priniesť si na hrad slovenské zástavy. Múzeum mesta Bratislavy, ktoré hrad spravuje, tvrdí, že hrad Devín nie je verejným priestranstvom, preto nestačí podujatie len oznámiť.

„Ak má ktokoľvek záujem zorganizovať na hrade Devín verejné podujatie, je potrebné vopred dohodnúť termín a podmienky konania podujatia s vedením hradu Devín,“ uviedla v reakcii Katarína Selecká z múzea.

Ako pokračovala, návštevný poriadok nedovoľuje vnášať do areálu hradu „predmety, ktoré môžu ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škodu na majetku múzea alebo iných osôb“. Podľa nej medzi tieto predmety patria aj vlajkové tyče.

Predsedníctvo Matice slovenskej sa zároveň obrátilo na členov Výboru NR SR pre kultúru a médiá, aby presadili zrušenie zákazu nosenia zástav v areáli hradu Devín a múzeu odporučili, aby na veži hradu Devín osadili žrď so slovenskou štátnou vlajkou, ako je to obvyklé aj na iných slovenských hradoch.