Úvod ZO ZAHRANIČIA Medzi deťmi vo veku 11 až 15 rokov vzrastá kyberšikana

Medzi deťmi vo veku 11 až 15 rokov vzrastá kyberšikana

Foto: archív

Približne 16 percent detí vo veku 11 až 15 rokov sa v roku 2022 stalo obeťou kybernetického šikanovania. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej správe, v ktorej upozornila na nárast tohto fenoménu spôsobený aj pandémiou covidu.

„Virtuálne formy násilia medzi rovesníkmi sa stávajú osobitne závažnými od nástupu pandémie COVID-19, keď sa svet mladých ľudí počas lockdownu vo zvýšenej miere presunul do virtuálneho prostredia,“ uvádza v správe. Najvyššiu úroveň kyberšikany hlásili chlapci v Bulharsku, Litve, Moldavsku a Poľsku, najnižšiu v Španielsku.

Správa uvádza údaje z roku 2022, keď sa obeťou kybernetického šikanovania stalo približne 16 percent detí vo veku 11 až 15 rokov. Predstavuje to nárast porovnaní s 13 percentami v roku 2018. Celkovo 15 percent chlapcov a 16 percent dievčat uviedlo, že za posledné mesiace aspoň raz zažili kyberšikanu.

„Táto správa je budíčkom pre nás všetkých, aby sme riešili šikanovanie a násilie – kedykoľvek a kdekoľvek sa vyskytne,“ uviedol šéf WHO pre oblasť Európy Hans Kluge. „Keď mladí ľudia prežívajú každý jeden deň až šesť hodín online, aj malé zmeny v miere šikany a násilia môžu mať vážne následky na zdravie a duševnú pohodu tisícov,“ povedal Kluge.

Zistená miera iných druhov šikany bola zväčša stabilná a WHO v nich zaznamenala len mierny nárast. Šikanu v škole – najmenej dva až trikrát sa posledné mesiace – uviedlo 11 percent chlapcov a dievčat, v porovnaní s 10 percentami spred štyroch rokov.

Štúdia zahŕňala údaje 279.000 detí a dospievajúcich zo 44 krajín v Európe, strednej Ázii a Kanade. Na väčšine miest bola kyberšikana najvyššia v kategórii 11-ročných chlapcov a 13-ročných dievčat. Sociálno-ekonomické postavenie rodičov malo na správanie detí len malý vplyv. V Kanade však bola náchylnosť na šikanu vyššia u chlapcov zo znevýhodnených rodín.