Úvod Z DOMOVA Medzirezortná skupina sa nedohodla na kvóte na lov vlka

Medzirezortná skupina sa nedohodla na kvóte na lov vlka

Foto: archív

Medzirezortná pracovná skupina neurčila na zasadnutí kvótu na lov vlka dravého v nadchádzajúcej poľovnej sezóne. Národné lesnícke centrum (NLC) navrhlo kvótu na lov vlka 50 až 70 kusov. Envirorezort a ochranári navrhovali nulovú kvótu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Anežka Šrojta Hrdá.

Generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Michal Tomčík žiada dôslednejšiu analýzu hustoty populácie vlka, koncentrácie chovov hospodárskych zvierat na vidieku, škôd spôsobených vlkom a území, kde ho musíme prísne chrániť.

„Téma je pre Slovensko príliš dôležitá na to, aby sa o nej rozhodlo bez komplexného poznania súvislostí. Po vypracovaní analýz NLC pracovná skupina opäť zasadne,“ povedal Michal Tomčík.

NLC zaznamenalo, že populácia vlka dravého sa zvyšuje. V roku 2020 pribudlo v SR 212 vĺčat, najviac napríklad vo Veľkej Fatre, Nízkych Tatrách, Poľane, Muránskej planine či Vihorlate. Počet svoriek by sa mal v nasledujúcom roku zvýšiť až do 300 jedincov. NLC čistý prírastok odhaduje okolo 200 jedincov, a preto navrhlo kvótu lovu vlka 50 až 70 kusov.

Nulovú kvótu navrhoval envirorezort, Štátna ochrana prírody SR a neziskové organizácie. Tie argumentovali ochranou ovčích stád elektrickými plotmi a strážnymi psami, vysvetľuje Anežka Šrojta Hrdá. „Táto metóda je veľmi drahá, farmára stojí jeden pes od kúpy, výchovy až do dvoch rokov, keď sa stáva strážnym psom, 3500 eur,“ podotkla.

Zástupcovia chovateľov hospodárskych zvierat sa vyjadrili, že nulová kvóta je maximálne nezodpovedná k vidieku a krajine. Väčšina účastníkov rokovania sa preto stotožňovala s návrhom NLC. „Názory členov pracovnej skupiny sú rozdielne, ale zodpovednosť za krajinu máme všetci rovnakú k prírode aj k ľuďom, ktorí v nej žijú,“ uzavrel Tomčík.