Aj slovenské firmy môžu byť svetové. Hoci spoločnosť Heneken vznikla len v roku 2007, stala sa rýchlo rastúcim hráčom na európskom trhu. Dodávateľ komodít pre metalurgický priemysel zo svojich výrobných závodov na strednom a východnom Slovensku obchoduje mesačne tisícky ton surovín, ktoré dodáva partnerom po celom svete.

Aj keď sa v roku 2020 museli vyrovnať so znížením objednávok od zákazníkov, ktorí pôsobia prevažne v automobilovom priemysle, rok napokon uzavreli doteraz s najlepším hospodárskym výsledkom a úspešne expandujú do zahraničia.

„Máme diverzifikované portfólio a rozložené riziko,“ vysvetľuje filozofiu podnikania spoločnosti CEO Henekenu Michal Hudoba. Zhovárali sme sa s ním o tom, čo spoločnosť za štrnásť rokov svojej existencie dosiahla a o jej aktuálnych plánoch rozvoja.

Koncom minulého roku ste uskutočnili strategickú akvizíciu a stali ste sa absolútnym vlastníkom slovenskej firmy Laná, a.s., v Žiari nad Hronom. Je už táto transakcia uzavretá? Čo od tejto akvizície očakávate?

Spoločnosť Laná sme prevzali na prelome tohto roka. Touto akvizíciou sme vstúpili do segmentu produkcie s vyššou pridanou hodnotou, čiže náš produkt už bude putovať ku koncovým užívateľom.

Laná pre prenosné a elektrizačné sústavy plánujeme aj exportovať do zahraničia a na to potrebujeme obchodovať tzv. B2G spôsobom, keď našimi odberateľmi budú primárne vlády a štátne inštitúcie. Bude to pre nás nová výzva.

Na Slovensku máte ešte ďalšie prevádzky – v Košiciach a Spišských Vlachoch. Môžete ich priblížiť? Na čo sa jednotlivé spoločnosti zameriavajú?

Heneken Melts, naša prvá akvizícia, je náš pilotný modernizačný a ozdravný projekt. Za tri roky sme dokázali v sekundárnom spracovaní hliníka, ktorým sa v Spišských Vlachoch zaoberáme, strojnásobiť tržby spoločnosti a zároveň preinvestovať približne päť miliónov eur.

Vykonali sme kompletnú modernizáciu areálu, budov, aj technológií. Tento rok sa pripravujeme na podobný ozdravný proces v rámci našej výroby a spracovania zinku v Košiciach. Po konsolidácii a stabilizácii firemných výrobných assetov sa budú volať Heneken Melts, Heneken Mazak a Heneken Conductors.

Koronavírus v roku 2020 nečakane zasiahol prakticky všetky výrobné podniky, svoju výrobu pozastavil aj závod v Spišských Vlachoch. Ako plány spoločnosti ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19?

Zo začiatku roka sme, priznám sa, mali obavy, čo sa bude diať na svetových trhoch. Prvý kvartál sme síce uzavreli rekordne, ale v druhom sme už čelili absolútnemu prepadu dopytu zo strany našich obchodných partnerov.

Podarilo sa nám však takticky využiť krízovú situáciu a v letných mesiacoch sme počas odstávky vymenili pece a iné technológie a dravo sme vykročili do tretieho kvartálu, keď sa trhy mierne zastabilizovali. Vďaka nášmu odhodlaniu a najmä sile obchodného tímu sme dokázali minulý rok dobojovať s historicky najlepším hospodárskym výsledkom.

Ak teda máte zhodnotiť rok 2020, aký bol? Čo očakávate od roku 2021?

Napriek tomu, aký bol uplynulý rok pre náš všetkých zložitý a komplikovaný, sa nášmu tímu podarilo veľa. Zrealizovali sme tretiu akvizíciu a v závere roka 2020 sme dosiahli náš zatiaľ najlepší ekonomický výsledok.

Je to vďaka kvalitnej práci nášho nemalého tímu obchodníkov a zároveň vďaka optimalizácii interných procesov v oblastí financií a obchodu, ku ktorým sme urýchlene pristúpili s ohľadom na zložitú situáciu na trhoch pre koronakrízu.

V tomto roku kladieme dôraz na stabilizáciu a konsolidáciu našich výrobných kapacít a expanziu na nové trhy. Veľa si sľubujeme od Balkánu, keďže sme otvorili nové kancelárie v Belehrade. Ale tiež od Strednej Ázie – myslím tým najmä dynamicky sa rozvíjajúci Kazachstan.

Vaše portfólio tvoria komodity pre metalurgický priemysel. Na ktoré konkrétne sa orientujete?

Zameriavame sa na neželezné kovy a to predovšetkým na hliník a hliníkové zliatiny, horčík, zinok, olovo a zliatiny olova, kremík, dezox a zároveň predzliatiny na báze hliníka. Všetky spomenuté zliatiny sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach. Aplikácia kovov, ktoré vyrábame, je širokospektrálna a je súčasťou nášho každodenného života.

Foto: archív
V akých oblastiach sa vaše zliatiny využívajú? Kto patrí medzi vašich zákazníkov?

Štandardne obchodujeme so zliatinami a predzliatinami na báze hliníka a zinku, ktoré sú tzv. medziproduktom pre odberateľov ako napríklad automobilky, zbrojársky a letecký priemysel. To je gro nášho obchodu, v ktorom sme dobrí, a snažíme sa optimalizovať naše procesy a prenikať na nové trhy.

Koľko ton surovín dokážete dodať svojim obchodným partnerom? Kde sú vaše hranice?

Minulý rok sme dosiahli predaje v celkovom objeme približne stotisíc ton. Samozrejme, budeme radi, ak toto číslo bude naďalej rásť. Obchodu sa u nás nekladú limity. Nielenže máme vlastné výrobné kapacity, ale aj nakupujeme v zahraničí. Takmer na každý relevantný dopyt vieme reagovať.

Patríte medzi významných slovenských exportérov. Na ktorých trhoch aktuálne pôsobíte?

Naše obchodné aktivity za uplynulých desať rokov boli naozaj globálne, od Číny až po USA. Svetové trhy sa však vyvíjajú a podľa toho aj prispôsobujeme našu stratégiu rastu. Po rokoch si trúfnem povedať, že sme dobre etablovaní a poznáme konkurenciu. Momentálne sa sústredíme na to byť čo najviac konkurencieschopní a rásť v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Pozície si plánujeme posilniť aj na Balkáne a v Strednej Ázii. Export je pre náš kľúčový, aj preto sme jednou zo zakladajúcich spoločností Rady slovenských exportérov, ktorej prikladáme veľký význam pretože 90 percent slovenského HDP je tvorených exportom, a nie sú to len automobilky. Som presvedčený, že slovenskí exportéri si zaslúžia väčšiu podporu zo strany štátu.

Máte obchodných partnerov po celom svete. Čo je základom vášho úspechu?

Asi sa budem opakovať, ale je to najmä pätnásťčlenný medzinárodný obchodný tím, ktorý je síce stále mladý, ale už aj dostatočne skúsený. Verím, že toto nás odlišuje od konkurencie, aspoň v podmienkach Slovenska. Čo sa týka obchodnej stratégie, osvedčila sa nám diverzifikácia portfólia a s tým súvisiace rozloženie rizík. Aj tomuto pripisujem významné miesto v úspechu našej spoločnosti.

V súlade s celosvetovými trendmi dnes producenti kladú veľký dôraz na udržateľný ekologický prístup. Metalurgický priemysel je obyčajne vnímaný ako znečisťujúce priemyselné odvetvie. Je to skutočne tak?

To by som nepovedal, časy sa menia. Práve naopak, našimi modernizačnými výsledkami v Spišských Vlachoch, ako aj realizáciou vlastného výskumu a patentov, sa snažíme správať čo “najzelenšie”.

Používame najmodernejšie technológie a filtre a už len samotná recyklácia hliníka je ekologická a je súčasťou obehového hospodárstva. Keď takto zmodernizujeme celé naše portfólio, verím, že dokážeme, že aj metalurgický priemysel vie byť „zelený“. Ideme v súlade aj s tzv. Green Deal v rámci Európskej únie.

Na čo sa plánujete sústrediť v najbližšom období? 

Máme ambíciu naďalej rásť ako priemyselná skupina, posilniť svoju pozíciu na stredoeurópskom trhu. Napriek plánovanej konsolidácii máme stále akvizičný apetít. Ďalej chceme expandovať v oblasti výrobných kapacít a obchodu a budovať kvalitnú značku.

Michal Hudoba a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Richard Messinger počas návštevy v hlinikárni Heneken Melts v Spišských Vlachoch. (Foto: archív)