Úvod Z DOMOVA Mikas: Opatrenia proti ochoreniu COVID-19 výrazne spomalili šírenie chrípky

Mikas: Opatrenia proti ochoreniu COVID-19 výrazne spomalili šírenie chrípky

Ján Mikas. (Foto: archív)

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola na začiatku chrípkovej sezóny 2020/2021 výrazne nižšia ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Podpísali sa pod to najmä opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Vo svojom vyhlásení to tvrdí Úrad verejného zdravotníctva SR.

Výrazne klesol počet ochorení ako chrípka, zápal pľúc alebo priedušiek. „Takmer vo všetkých sledovaných týždňoch v aktuálnej chrípkovej sezóne dosahuje chorobnosť na akútne respiračné ochorenia menej ako polovicu chorobnosti v rovnakých týždňoch predchádzajúcej sezóny,“ vyhlásil pre médiá hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Výrazný medziročný pokles počtu akútnych respiračných ochorení je podľa neho očakávaným vedľajším efektom opatrení prijatých na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19. Dôležitú úlohu vraj zohralo najmä zníženie stretávania sa ľudí, nosenie rúšok, telemedicína a sociálny odstup pri stretnutiach.

Výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení v minulých rokoch prerástol zväčša na prelome januára a februára do celoštátnej chrípkovej epidémie. Podľa Mikasa, ak sa bude pokračovať v trende dodržiavania prísnych opatrení, šírenie chrípky sa výrazne spomalí a k chrípkovej epidémii tento rok nemusí prísť.

„Na chrípku aj COVID-19 totiž môžeme ochorieť súbežne. Pri ochorení spôsobenom jedným vírusom sa dokonca zvyšuje pravdepodobnosť nakazenia sa ďalším vírusom alebo baktériou, pretože organizmus je oslabený. Súbežný priebeh chrípky a COVID-19 môže významne zhoršiť zdravotný stav,“ upozornil Mikas.

Ochorenie COVID-19 je rovnako ako chrípka a jej podobné choroby respiračným ochorením šíriacim sa kvapôčkovou infekciou. Respiračné ochorenia sa prenášajú z človeka na človeka zväčša pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní, ale aj pri vydychovaní vzduchu.

Chrípka môže mať rovnako ako COVID-19 ťažký priebeh, spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, trvalé zdravotné následky a aj smrť. Ochorenia môžu viesť k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca.