Úvod ZO ZAHRANIČIA Ministerstvo obrany Ruskej federácie odtajnilo dokumenty o oslobodení Prahy

Ministerstvo obrany Ruskej federácie odtajnilo dokumenty o oslobodení Prahy

Foto: archív

Pri príležitosti 75. výročia víťazstva v 2. svetovej vojne ruské ministerstvo obrany zverejnilo tajné dokumenty o oslobodení Prahy sovietskymi vojakmi v máji 1945. Archívne materiály o pražskej útočnej operácii boli zverejnené na webe rezortu v rubrike Posledný boj pred víťazstvom.

Ministerstvo obrany Ruskej federácie odtajnilo bojové denníky, rozkazy a hlásenia týkajúce sa pražskej útočnej operácie a tiež návrhy na vyznamenania a dokumenty, ktoré svedčia o poskytovaní pomoci obyvateľstvu pri obnovení mierového života. Vojenský rezort zverejnil tieto materiály, aby zabránil falzifikácii dejín a pokusom o revíziu výsledkov Veľkej vlasteneckej a 2. svetovej vojny, uvádza sa v správe.

Pražská útočná operácia sa diala od 6. do 11. mája roku 1945 s cieľom likvidácie nemeckých vojenských zoskupení na česko-slovenskom území. Zo strany Sovietskeho zväzu sa na nej zúčastnili vojská 1., 2. a 4. ukrajinského frontu.

Dôvodom na začiatok operácie bolo povstanie obyvateľov Prahy proti nemeckej okupácii. Ľudia vyvesovali okrem iného české národné vlajky a ničili nemecké smerové značky a tabule. Na pomoc obyvateľom Prahy dorazili 101. strelecký zbor, 42. a 5. garda tankovej brigády, 1. československá tanková brigáda a 70. garda streleckej divízie.

Veliteľ 38. armády 1. ukrajinského frontu generálplukovník Kirill Moskalenko dal rozkaz k postupu na Prahu 7. mája na nariadenie maršala Sovietskeho zväzu Ivana Koneva. V rozkaze generála Moskalenka sa podotýkalo, že hlavnou úlohou mobilnej skupiny má byť „čo najrýchlejší príchod“ do okolia Prahy.

„Akcie skupiny musia byť rozhodné a postup odvážny a energický. Eventuálne ohniská odporu nepriateľa sa majú obchádzať za využitia hustej siete ciest v blízkosti hlavnej trasy,” uvádzalo sa v rozkaze.

Boje za oslobodenie Prahy trvali celý deň 9. mája. Ministerstvo obrany RF poznamenáva, že v dôsledku uskutočnenia Pražskej operácie sa podarilo rozdrviť posledné veľké zoskupenie wehrmachtu na sovietsko-nemeckom fronte a ukončiť oslobodenie Československa.

Foto: archív

Za celý čas operácie zajali sovietske vojská 25-tisíc nemeckých vojakov a dôstojníkov. Vyše 119-tisíc účastníkov nepriateľských vojenských skupín bolo odzbrojených, bolo získaných tiež 265 tankov, 220 obrnených transportérov, 80 lietadiel, iná technika a zbrane a tiež potraviny.

Medzi odtajnenými materiálmi sú návrhy na vyznamenania, ktoré podávajú svedectvo o tých, ktorí sa vyznamenali počas Pražskej operácie. Po skončení bojových akcií odovzdalo ZSSR československému hlavnému mestu potraviny – okrem iného 50 ton múky, 100 ton zemiakov, 10 ton rôznych krúpov, čaj, cukor, slaninu a tiež osivá a krmivá.

Okrem Prahy zabezpečilo sovietske velenie potravinami aj iné československé mestá: Moravskú Ostravu a Brno. Obyvatelia týchto miest, rovnako ako Pražania, dostávali potraviny na lístky.