Úvod Z DOMOVA Ministerstvo zdravotníctva neplánuje zrušiť mimoriadnu situáciu pre covid vyhlásenú v marci 2020

Ministerstvo zdravotníctva neplánuje zrušiť mimoriadnu situáciu pre covid vyhlásenú v marci 2020

Foto: archív

Ministerstvo zdravotníctva SR v najbližšom čase neplánuje navrhnúť zrušenie stále platnej mimoriadnej situácie, vyhlásenej z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Podľa rezortu má stále oprávnený a opodstatnený význam. Argumentuje aj tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dosiaľ neohlásila koniec globálnej pandémie.

„V súčasnosti sú používané a stále potrebné napríklad opatrenia pre realizáciu výjazdového očkovania pre imobilných pacientov, uskladňovanie a distribúciu materiálno-technického vybavenia alebo prevádzku vakcinačných centier,“ uviedol rezort v medializovanom vyhlásení.

Opodstatnenosť mimoriadnej situácie ministerstvo zdravotníctva vyhodnocuje v pravidelnom intervale. Okrem odporúčaní WHO zohľadňuje napríklad aj aktuálnu epidemiologicú situáciu v regióne, prognózy a očakávaný vývoj. „Ministerstvo zdravotníctva navrhne zrušenie mimoriadnej situácie hneď, ako to situácia bude umožňovať,“ deklarovalo.

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom vyhlásila vláda na Slovensku od 12. marca 2020.

Podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom jej vyhlásenia je vyvoriť podmienky na prijatie opatrení zamedzujúcich a zmierňujúcich následky mimoriadnej udalosti.