Úvod Z DOMOVA MS: Nesúhlasíme so zámerom obmedziť činnosť Matice a zasahovať do jej nezávislosti

MS: Nesúhlasíme so zámerom obmedziť činnosť Matice a zasahovať do jej nezávislosti

Budova Matice slovenskej v Martine. (Foto: archív)

Predsedníctvo Matice slovenskej (MS) vo svojom stanovisku reagovalo na vyjadrenia ministerky kultúry Natálie Milanovej na adresu najstaršej ustanovizne Slovákov. Tá chce znížiť finančne už aj tak poddimenzovanej inštitúcii štátnu dotáciu s tým, že ju vedenie Matice nedokázalo presvedčiť o zmysluplnom poslaní tejto inštitúcie v 21. storočí.

Vrcholný orgán MS vyslovil prekvapenie nad formou doterajšej komunikácie zo strany Ministerstva kultúry (MK) SR smerom k Matici. Predstavitelia ministerstva kultúry podľa predsedníctva jasne vyjadrili nedôveru k MS – a to veľmi neštandardne – cez médiá a v čase, keď s jej predstaviteľmi ešte ani nerokovali. Predsedníctvo MS preto považuje takúto komunikáciu zo strany MK SR za poľutovaniahodnú a zaujatú.

“Z rokovania 15. júna 2020 na pôde MK SR vyplynuli viaceré otázky, na ktoré sa snažili predstavitelia MS odpovedať. Zo strany ministerstva pritom nezazneli nijaké predstavy ani konštruktívne návrhy na podporu regionálnej kultúry, ktorú realizujú dobrovoľné i profesionálne zložky Matice na celom Slovensku.

Ustanovizeň nemôže súhlasiť so znížením finančnej podpory zo strany štátu v roku 2021, ktorá je aj tak dlhodobo poddimenzovaná, ani s oklieštením práce jednotlivých matičných pilierov, predovšetkým oblastných stredísk a vedeckých pracovísk.

Nesúhlasíme ani s obmedzením vydavateľskej činnosti MS vrátane Slovenských národných novín. Odmietame akékoľvek zásahy do nezávislosti verejnoprávnej ustanovizne, ktorá si minulý rok pripomenula sté výročie kontinuálnej činnosti po obnovení Matice slovenskej v roku 1919.

Matica slovenská sa nevyhýba konštruktívnemu dialógu o náplni, pôsobnosti a činnosti MS v 21. storočí. Veríme, že spoločná koordinačná komisia MK SR a MS, ktorú prvotne iniciovala Matica, bude objektívnym nástrojom na podporu a rozvoj ustanovizne a jej nadčasového poslania,” uvádza vo vyhlásení predsedníctvo inštitúcie.

Pod dokumentom sú podpísaní predseda MS Marián Gešper, prvý podpredseda MS Marek Hanuska, druhý podpredseda MS Marek Nemec, správca MS Maroš Smolec, tajomník MS Viliam Komora, vedecký tajomník MS Pavel Mičianik, tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman a členky Predsedníctva MS Libuša Klučková a Zlatica Halková.