Úvod Politika Multikultúrne obohacovanie prináša svoje trpké ovocie

Multikultúrne obohacovanie prináša svoje trpké ovocie

Foto: archív

Slobodné vyjadrovanie názorov, ktoré nesúhlasia s hlavným mainstreamovým prúdom, začína byť cenzurované. Svedčí o tom prípad učiteľky z rakúskeho mesta Bregenz, ktorá vyslovila svoj názor, že prorok Mohamed bol przniteľ detí.

Narážala tým na Mohamedovo manželstvo s Aišou, ktorá mala v čase svadby len šesť rokov. Historická pravda je, že manželstvo s deťmi bolo vo vtedajšej spoločnosti úplne bežné a Mohamedovo manželstvo teda nebolo nič výnimočné. Kritika tejto praxe sa v európskej kultúre objavila pomerne nedávno a z pohľadu Európanov ide skutočne o prznenie detí.

Foto: archív
Foto: archív

V slobodnej spoločnosti má každý legitímne právo vysloviť svoj názor. Alebo by aspoň mal mať. Zvláštna je preto reakcia vedenia školy, ktoré za toto „nekorektné konanie“ podalo na učiteľku trestné oznámenie. Miestna prokuratúra síce zatiaľ prípad len skúma, ale už dopredu vyhlásila, že podobné vyjadrenia sú neakceptovateľné.

Pochopiteľnejšie by bolo, ak by učiteľku napadla nejaká moslimská organizácia za zneuctenie ich proroka. Ale prečo by mal podobný výrok prekážať v normálnej občianskej komunite? A prečo by mal byť niekto trestne stíhaný za prejavenie svojho názoru?

So zvyšujúcim sa počtom moslimských komunít začínajú byť mnohé európske inštitúcie a úrady také ustráchané, že akýkoľvek kritický pohľad na islam mienia umlčať aj za cenu perzekúcií vlastných občanov. Multikultúrne obohacovanie tak začína prinášať svoje trpké ovocie.

Foto: archív
Foto: archív