Úvod Spoločnosť Na brutálne tresty v Saudskej Arábii súd nepotrebuje dôkazy

Na brutálne tresty v Saudskej Arábii súd nepotrebuje dôkazy

Symbolický protest členov hnutia Magic, ktorú tvorí skupina mladých Bangladéšanov, pred národným múzeom v Dhake proti nezmyselným trestom ôsmich Bangladéšanov, ktorých popravili na základe nezmyselných obvinení v Saudskej Arábii. (Foto: Reuters)

Napriek existujúcim problémom, ktoré spôsobuje invázia utečencov prevažne moslimského vierovyznania do Európy, si nie všetci uvedomujú reálne hrozby, aké by pre našu kultúru znamenala islamizácia starého kontinentu. Predstavu si možno vytvoriť aj z právneho poriadku, aký panuje napríklad v Saudskej Arábii.

Temný stredovek
Akýkoľvek priestupok proti prísnym morálnym pravidlám, ateizmus, prechod z islamu na iné náboženstvo, čarodejníctvo či hazardné hry – to je len časť trestných činov, za ktoré možno v Saudskej Arábii dostať tisíc rán bičom, desať rokov väzenia alebo dokonca prísť o hlavu.

Bez ohľadu na protesty medzinárodného spoločenstva sa však Rijád nechystá meniť svoj právny systém, umožňujúci ukameňovanie alebo odtínanie končatín, čím pripomína temný stredovek.

Foto: archív
Foto: archív

Saudská Arábia je teokratická monarchia a jej právny systém stojí na náboženskom základe. Hlavným vierovyznaním je sunnitský islam, pričom prevláda wahhábistický prúd. Preto tu platia zákony šaría, mimochodom, tak ako v Islamskom štáte, proti ktorému krajina oficiálne bojuje. Takýto právny systém sa veľmi odlišuje od západného.

NA OBVINENIE ALEBO ZBAVENIE VINY NETREBA DÔKAZY.

Zvyčajne postačí len prísaha svedka. Advokát sa považuje na nepotrebný luxus a odsúdenie maloletých či psychicky chorých nie je nič nezvyčajné.

Oko za oko
Za prečiny proti morálke ako opitosť, hazardné hry, klebety alebo nemorálne správanie súd zvyčajne odsudzuje vinníka na verejné bičovanie. Normy pritom neexistujú: súd sám rozhodne, koľko úderov si previnilec zaslúži. Bič má zvyčajne dĺžku 1,5 metra a na jeho konci je kúsok olova.

Foto: archív
Foto: archív

Pri vražde a ťažkom telesnom ublížení sa sudcovia riadia princípom oko za oko a bežná je aj peňažná odplata za spáchaný zločin. Za krádeže, nedodržanie pôstu, cudzoložstvo či homosexualitu sú možné akékoľvek tresty: od výchovného rozhovoru až po odseknutie hlavy a ukrižovanie.

Cudzinci sa pred súd postavia najčastejšie pre porušenie prísneho zákazu požívania alkoholických nápojov.

ISTÝ OBČAN FILIPÍN DOSTAL 75 RÁN BIČOM A ŠTYRI MESIACE VÄZENIA ZA DVE ČOKOLÁDY S PRÍCHUŤOU ALKOHOLU, KTORÉ SI KÚPIL V DUTY FREE OBCHODE NA BAHRAJNSKOM LETISKU A PRIVIEZOL SI ICH DO SAUDSKEJ ARÁBIE.

Najprísnejšie sa však posudzujú náboženské „zločiny“. Najhoršie je odpadlíctvo, a to nielen prestúpenie na inú vieru, ale aj ateizmus. Pritom vyše sedem percent obyvateľstva Saudskej Arábie vyznáva inú vieru ako islam a okrem katolíkov tu žijú aj protestanti či pravoslávni.

Foto: archív
Foto: archív

Smrť za bylinky
Verejné vyznávanie kresťanstva je zakázané, ako aj vlastnenie neislamských náboženských predmetov vrátane Biblie, kríža a vyobrazení svätcov. Kresťania sa môžu modliť iba doma a dodržiavanie zákona sleduje špeciálna náboženská polícia.

Mimoriadne prísne sa trestá akýkoľvek náznak či podozrenie z morálneho rozvratu a cudzoložstva, pričom tieto pojmy sa vykladajú pomerne široko. Azda najprísnejšie však súdy trestajú čarodejníctvo.

OBVINENÝ ZVYČAJNE PRÍDE O HLAVU A JEHO BEZHLAVÉ TELO POTOM UKRIŽUJÚ A NECHAJÚ VEREJNE VYSTAVENÉ.

Na odsúdenie istého lekárnika stačilo, že mal Korán uložený na toalete, vlastnil sviečky s tajomnými nápismi a zvláštne páchnuce bylinky.

Špecifiká súdnictva Saudskej Arábie vyvolali protesty už vo viacerých západných krajinách. Zarážajúci je však najmä postoj Washingtonu: ostro odsudzuje Irán za vynášanie rozsudkov smrti, no pred neľudskými rozsudkami súdov tohto wahhábistického kráľovstva zatvára oči.

Foto: archív
Foto: archív

1 komentár

Comments are closed.