Úvod ZO ZAHRANIČIA Na brutálne tresty v Saudskej Arábii súd nepotrebuje dôkazy

Na brutálne tresty v Saudskej Arábii súd nepotrebuje dôkazy

Symbolický protest členov hnutia Magic, ktorú tvorí skupina mladých Bangladéšanov, pred národným múzeom v Dhake proti nezmyselným trestom ôsmich Bangladéšanov, ktorých popravili na základe nezmyselných obvinení v Saudskej Arábii. (Foto: archív)

Napriek prebiehajúcej novej utečeneckej vlne prevažne moslimského vierovyznania do Európy, si nie všetci uvedomujú reálne hrozby, aké by pre našu kultúru znamenala islamizácia starého kontinentu. Predstavu si možno vytvoriť aj z právneho poriadku, aký panuje napríklad v Saudskej Arábii.

Akýkoľvek priestupok proti prísnym morálnym pravidlám, ateizmus, prechod z islamu na iné náboženstvo, čarodejníctvo či hazardné hry – to je len časť trestných činov, za ktoré možno v Saudskej Arábii udeliť brutálne tresty – tisíc rán bičom, desať rokov väzenia alebo dokonca prísť o hlavu.

Bez ohľadu na protesty medzinárodného spoločenstva sa však Rijád nechystá meniť svoj právny systém, patriaci skôr do stredoveku. Umožňuje aj ukameňovanie alebo odtínanie končatín. Na obvinenie alebo zbavenie viny netreba dôkazy. Zvyčajne postačí len prísaha svedka.

Advokát sa považuje na nepotrebný luxus a odsúdenie maloletých či psychicky chorých nie je nič nezvyčajné. Za prečiny proti morálke ako opitosť, hazardné hry, klebety alebo nemorálne správanie súd zvyčajne odsudzuje vinníka na verejné bičovanie. Normy pritom neexistujú: súd sám rozhodne, koľko úderov si previnilec zaslúži. Bič má zvyčajne dĺžku 1,5 metra a na jeho konci je kúsok olova.

Pri vražde a ťažkom telesnom ublížení sa sudcovia riadia princípom oko za oko a bežná je aj peňažná odplata za spáchaný zločin. Za krádeže, nedodržanie pôstu, cudzoložstvo či homosexualitu sú možné akékoľvek tresty: od výchovného rozhovoru až po odseknutie hlavy a ukrižovanie.

Foto: archív
Foto: archív

Cudzinci sa pred súd postavia najčastejšie pre porušenie prísneho zákazu požívania alkoholických nápojov. Občan Filipín dostal 75 rán bičom a štyri mesiace väzenia za dve čokolády s príchuťou alkoholu, ktoré si kúpil v duty free obchode na bahrajnskom letisku a priviezol si ich do Saudskej Arábie.

Najprísnejšie sa však posudzujú náboženské „zločiny“. Najhoršie je odpadlíctvo, a to nielen prestúpenie na inú vieru, ale aj ateizmus. Pritom vyše sedem percent obyvateľstva Saudskej Arábie vyznáva inú vieru ako islam a okrem katolíkov tu žijú aj protestanti či pravoslávni.

Verejné vyznávanie kresťanstva je zakázané, ako aj vlastnenie neislamských náboženských predmetov vrátane Biblie, kríža a vyobrazení svätcov. Kresťania sa môžu modliť iba doma a dodržiavanie zákona sleduje špeciálna náboženská polícia.

Mimoriadne drakonicky sa trestá akýkoľvek náznak či podozrenie z morálneho rozvratu a cudzoložstva, pričom tieto pojmy sa vykladajú pomerne široko. Azda najprísnejšie však súdy trestajú „čarodejníctvo“.

Obvinený zvyčajne príde o hlavu a jeho bezhlavé telo potom ukrižujú a nechjú verejne vystavené. Na odsúdenie istého lekárnika stačilo, že mal Korán uložený na toalete, vlastnil sviečky s tajomnými nápismi a čudne páchnuce bylinky.

Špecifiká súdnictva Saudskej Arábie vyvolali protesty už vo viacerých západných krajinách. Zarážajúci je však najmä postoj Washingtonu: ostro odsudzuje Irán za vynášanie rozsudkov smrti, no pred neľudskými rozsudkami saudskoarabských súdov zatvára oči.

Foto: archív
Foto: archív

1 komentár

Comments are closed.