Úvod Ekonomika Na centrálnu elektronickú podateľňu majú všetky úrady prejsť do roku 2020

Na centrálnu elektronickú podateľňu majú všetky úrady prejsť do roku 2020

Foto: sme.sk

Na riešení centrálnej elektronickej podateľne pre všetky inštitúcie verejnej správy Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ešte pracuje. Úrady ju majú začať využívať do roku 2020. Novela zákona o e-Governmente by sa mala dostať na pripomienkovanie do konca marca.

Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho chce prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne zvýšiť efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb úradmi v každom kúte Slovenska: „Zároveň zjednotiť ich postup pri výkone verejnej moci a najmä ušetriť finančné prostriedky. Všetky inštitúcie budú používať jednotnú elektronickú podateľňu, jej prostredníctvom si budú efektívnejšie posúvať doručené zásielky a evidovať ich.“

Na používanie modulu centrálnej elektronickej podateľne by sa malo vytvoriť prechodné obdobie do roku 2020. „Orgány verejnej moci sa budú môcť rozhodnúť medzi integráciou na Ústredný portál verejnej správy alebo prevádzkovaním kópie tejto centrálnej elektronickej podateľne u nich, teda lokálne,“ priblížil ÚPVII.

Legislatívne bude riešenie upravené v novele zákona o e-Governmente. „Návrh novely zákona bude počítať s nákladmi na tzv. zosúladenie – to znamená, že orgány, ktoré aktuálne prevádzkujú vlastnú elektronickú podateľňu, budú musieť do uplynutia prechodného obdobia prejsť na používanie modulu centrálnej podateľne,“ uviedol úrad s tým, že náklady zatiaľ vyčísliť nemôže.

Podpredseda vlády pre informatizáciu podľa úradu presadzuje aby boli elektronické služby štátu pre občana čo najjednoduchšie a čo najviac používateľsky prívetivé. Jedným zo zjednodušení je aj platba kartou za elektronické služby tak, ako keď si človek kupuje letenku alebo čokoľvek iné cez internet.

Pracovná skupina na ÚPVII vyhodnocuje aktuálne možnosti online platby. „Jednou z možností je aj online úhrada súdnych a správnych poplatkov prostredníctvom systému e-kolok. Naša snaha je, aby prvé služby, ktoré sa dajú zaplatiť online, boli dostupné už v tomto roku,“ uzavrel.