Úvod Spoločnosť Na Luníku IX mesto Košice likviduje “horu” smetí

Na Luníku IX mesto Košice likviduje “horu” smetí

Foto: archív

Mesto Košice začalo s likvidáciou veľkého smetiska na sídlisku Luník IX. Rôznorodý odpad okolo dvoch bytových domov zvaných kukurice na Podjavorinskej ulici sa nahromadil až do výšky niekoľkých metrov. Z miesta sa dlhodobo šíri zápach. Odvoz odpadu za pomoci techniky a nákladných vozidiel zabezpečuje firma Kosit.

„Náklady budú závisieť od toho, aké množstvo sa z tejto nezákonne umiestnenej skládky podarí odstrániť, odhad je zhruba 350 ton. Očakávame, že do piatka (18. 5.) by sme mali byť s touto akciou hotoví,” uviedol pre TASR generálny riaditeľ firmy Marián Christenko. Odpad sa odvezie na skládku vo Veľkých Ozorovciach alebo Sírniku, energeticky sa už podľa riaditeľa prakticky nedá zhodnotiť.

Podľa informácie magistrátu Okresný úrad Košice januárovým rozhodnutím zaviazal mesto, aby do 30. júna zabezpečilo zhodnotenie, respektíve zneškodnenie nezákonne umiesteného odpadu na tomto rómskom sídlisku. „Predpokladaná výška finančných prostriedkov, ktoré bude potrebné na tento účel vynaložiť, je zatiaľ do 40 000 eur,“ konštatovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová. Do riešenia problému s odpadmi sa podľa nej zapojila aj miestna samospráva, pričom bez jej aktívnej účasti nie je možná radikálna zmena.

Starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa pre TASR uviedol, že hromadenie odpadu je jeden z hlavných problémov, ktorý ťaží sídlisko i celé mesto a ktorý nie je jednoduché vyriešiť. Samospráva podľa neho prišla s niekoľkými opatreniami pre bytové domy na Podjavorinskej 10 a 12. „Budeme tam mať kamerový systém s monitorovaním tejto lokality. Na sídlisku už máme umiestnených päť kamier, ktoré preventívne dobre fungujú a odrádzajú od vytvárania smetiska. Verím, že to pomôže,“ povedal.

Mestská časť zároveň pracuje na všeobecne záväznom nariadení s určením sankcií proti tým, ktorí by spôsobovali čierne skládky. Mestu tiež navrhuje prevod problémových bytových domov na Podjavorinskej 10 a 12 do majetku mestskej časti. „S tým, že zoberieme za to celú zodpovednosť a budeme to musieť aj udržiavať, aby tam to smetisko nevznikalo,“ dodal Šaňa.

Foto: archív