Úvod Spoločnosť Na seminári o prezidentovi Tisovi sa zúčastnilo 300 ľudí

Na seminári o prezidentovi Tisovi sa zúčastnilo 300 ľudí

Foto: Marek Mucha

Biskupský úrad v Nitre a Katedra dejín RKCMBF UK pri príležitosti 70. výročia popravy Jozefa Tisa, prvého slovenského prezidenta zorganizovali na pôde Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre vedecký seminár na tému Mons. ThDr. Jozef Tiso – kňaz a prezident. Účelom tohto akademického podujatia bolo prispieť k vedeckej diskusii o historickej téme, ktorá je v mnohom ohľade dosiaľ deziderátom historického výskumu, a sústrediť sa osobitne na jeho kňazskú dimenziu.

S prejavom Tisova náuka o národe a štáte sa prítomným prihovoril rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Pavol Zahatlan, príspevok s názvom Jozef Tiso ako spolupracovník biskupa Karola Kmeťka predniesol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, historička Emília Hrabovcová prednášala na tému Jozef Tiso – kňaz, politik a Svätá stolica. V diskusii vystúpilo aj mnoho ďalších prednášajúcich. Seminára sa zúčastnilo približne 300 účastníkov, medzi nimi aj členovia Slovenského hnutia obrody pod vedením Róberta Šveca.

Prednášajúci sa snažili najmä o analýzu významnej postavy slovenských dejín predovšetkým z  cirkevno-historického a teologického pohľadu. Osobitná pozornosť sa venovala mysleniu Jozefa Tisu, jeho kňazstvu a duchovnému rozmeru, z ktorého vychádzali všetky jeho činy a postoje.

Z tejto perspektívy sa prednášajúci zamerali na Tisove vnímanie dobových spoločenských problémov, židovskej otázky a sociálnej problematiky a na vzťah cirkevnej autority ku kňazovi a prezidentovi Jozefovi Tisovi. Z vedeckého seminára vznikne k dispozícii zborník, v ktorom budú uverejnené všetky príspevky prednášateľov.

Foto: Marek Mucha
Foto: Marek Mucha

Proti konaniu vedeckého seminára sa ohradilo veľvyslanectvo štátu Izrael. „V Izraeli si pripomíname pamiatku šiestich miliónov židov, ktorí boli zavraždení nemeckými nacistami a ich spojencami, medzi ktorými bolo aj 100-tisíc slovenských židov,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré médiám poskytla Katarína Mináriková z tlačového a ekonomického oddelenia veľvyslanectva.

Účastníci podujatia konštatovali, že izraelské veľvyslanectvo buď nemá presné informácie alebo úmyselne zavádza verejnosť, pretože 100-tisíc židov na Slovensku v tom období nežilo. Takisto vyzývajú občanov, organizácie a médiá, aby pri hodnotení osoby Jozefa Tisa a prvej Slovenskej republiky vychádzali z historických faktov a posudzovali osobu prvého slovenského prezidenta a obdobie, v ktorom pôsobil, bez zbytočných emócií a skresľovania údajov.

Prezentované boli zistenia nových vedeckých výskumov ako aj doteraz známe skutočnosti. Príspevky, ktoré pre krátkosť času odzneli iba v stručnej podobe, budú v plnom znení publikované v pripravovanom vedeckom zborníku. Bohatá účasť dokázala nielen potrebu, ale aj záujem širokej akademickej i neakademickej verejnosti o podujatia podobnej tematiky.