Úvod Z DOMOVA Na slovenskom vidieku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k...

Na slovenskom vidieku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k nákupu potravín

Foto: archív

Tzv. potravinové púšte považujú obchodníci na Slovensku za vážny problém. Novinárom to povedali predstavitelia Zväzu obchodu SR a Slovenskej aliancie moderného obchodu. Limitovaný prístup k nákupu potravín, najmä v menších obciach do 500 obyvateľov, vníma Zväz obchodu SR ako neustále narastajúci problém.

“Na slovenskom vidieku pôsobia výlučne domáce obchodné siete a bez finančnej podpory štátu jednoducho nie je možné udržať tieto predajne prevádzkyschopné,“ povedal Filip Kasana, viceprezident zväzu.

V tomto prípade ide podľa neho primárne o zachovanie základnej občianskej vybavenosti, ktorú si ľudia žijúci na vidieku zaslúžia mať zo strany štátu zabezpečenú. Funkčná predajňa potravín dokáže poskytovať aj ďalšie služby, napríklad platenie šekov, výber hotovosti, poštové doručovanie a podobne, čo je prínosné najmä pre seniorov.

„Z hľadiska riešení sa postačí inšpirovať v okolitých krajinách, napríklad v Poľsku a Českej republike, kde je problém tzv. potravinových púští efektívne riešený cez systém finančných dotácií na úrovni štátu v spolupráci so samosprávami a obchodníkmi – v ČR funguje od roku 2021 program Obchůdek 2021+.

Pojazdné predajne nie sú systémovým riešením tohto problému, ambulantné formy predaja so sebou nesú aj zdravotné riziká pri nakladaní s potravinami,“ dodal Kasana. Aj podľa predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu Martina Krajčoviča sú potravinové púšte v niektorých regiónoch Slovenska veľkým problémom,.

Upozornil, že tieto časti územia strácajú perspektívu, keďže človek si tam nevie nakúpiť ani základné potraviny. „Riešenia by mohli byť rôzne, záleží od každého jedného miesta, kde takáto púšť vznikla.

Niekde je to o podpore súčasnej predajne, inde môže prísť k pokrytiu cez online predaj. Rovnako už aj v Českej republike sú hybridné obchody, ktoré vedia väčšinu dňa fungovať bez personálu, čo je tiež jedna z možností, ako riešiť potravinové púšte,“ dodal Krajčovič.