Úvod Z DOMOVA Na Slovensku chýba zdravotných 14.000 sestier, odchádzajú najmä do Česka

Na Slovensku chýba zdravotných 14.000 sestier, odchádzajú najmä do Česka

Foto: archív

Priemerný vek zdravotných sestier na Slovensku je 47 rokov a v systéme ich momentálne pracuje 31.309. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) ich v našom štáte chýba približne 14.000. Najčastejšie odchádzajú za lepšie platenou prácou do susedného Česka.

„Nedostatok najmä mladých sestier ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti s negatívnym dosahom na pacientov a zhoršujúcou sa pracovnou spokojnosťou sestier, ktoré v systéme pracujú. Zároveň veľa sestier uvažuje, že profesiu opustí,“ tvrdí komora.

Poukázala na medzinárodný prieskum „Barometer medzi sestrami“, do ktorého sa zapojili študenti stredných, vyšších a vysokých škôl, kde sa realizuje ich vzdelávanie. Spolu išlo o 1080 respondentov zo Slovenska.

Vyplýva z neho, že spočiatku väčšina študentov počas štúdia plánuje zostať pracovať doma. Po absolvovaní štúdia svoj názor často zmenia. Kým slovenskí absolventi odchádzajú do Česka, českí absolventi migrujú najčastejšie do Nemecka, uviedla komora.

Pracovné ponuky najčastejšie odmietnu pre nevyhovujúce finančné ohodnotenie. „Predstava študentov o výške mzdy na Slovensku je v rozmedzí 1150 až 1550 eur, t. j. mzda absolventa v hrubom – bez nadčasov, služieb, príplatkov. Dnes predstavuje mzda väčšiny sestier, a to aj s 30- a viacročnou praxou výšku 971 eur v hrubom,“ priblížila komora.

Za negatívne faktory pri rozhodovaní sa, či vstúpiť alebo nevstúpiť do praxe po ukončení štúdia, sa považujú zlé medziľudské vzťahy na pracoviskách, vykonávanie práce, ktoré nezodpovedá vzdelaniu a študijnému odboru, absencia možnosti kariérneho a platového postupu, ale i nevyhovujúci pracovný čas.

Riešenie vidí komora sestier a pôrodných asistentiek v podpore vzdelávania sestier zo strany štátu a v investovaní do univerzít, ktoré ich vzdelávajú. „Na druhej strane musí robiť všetko preto, aby si tu sestry udržal.

Každý jeden odchod kvalifikovanej sestry, a to bez ohľadu na to, či ide o sestru absolventku alebo skúsenú sestru s dlhoročnou praxou, znamená to, že sa nedostatok pracovných síl ešte prehlbuje,“ zdôraznila prezidentka komory Iveta Lazorová.

Dodala, že zdravotnícky systém stráca vedomosti a skúsenosti odborníkov, ktorí odišli, a v neposlednom rade, finančná investícia do samotného vzdelávania sa nenávratne stráca. SK SaPA združuje 33.000 sestier a pôrodných asistentiek.