Úvod Spoločnosť Na Slovensku pribudol nový vtáčí druh: labuť spevavá

Na Slovensku pribudol nový vtáčí druh: labuť spevavá

Labuť spevavá. (Foto: archív)

Na Slovensku zistili nový vtáčí druh. V povodí Ipľa sa zahniezdil jeden pár labutí spevavých (Cygnus cygnus). Ide o zistenie nového hniezdneho druhu na Slovensku po desiatich rokoch. Informoval o tom Ján Gugh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti /BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko).

Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, hniezdenie je zatiaľ úspešné, v týchto dňoch vodia rodičia dve mláďatá. Zoznam u nás hniezdiacich vtákov sa tak rozrástol na 228 druhov. Labuť spevavá je veľkosťou takmer zhodná s našou početnejšou labuťou veľkou. Typický je žltý koreň zobáka s čiernou špičkou.

„Zahniezdenie labute spevavej na juhu stredného Slovenska súvisí pravdepodobne s nárastom európskej populácie, ako aj s hniezdením druhu v blízkej oblasti na maďarskej strane Ipľa, v chránenom vtáčom území Ipoly völgye.

V roku 2018 tam už hniezdili dva páry,“ informuje Marian Mojžiš zo SOS/BirdLife Slovensko. Ako dodal, prvé hniezdenie zaznamenali v rámci aktivít projektu Life Obnova mokradí a ochrana vtáctva v Chránených vtáčích územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku.

“Vtáctvo žijúce na Slovensku patrí medzi najlepšie zoológmi monitorované živé zložky prírody. Preto zaznamenanie každého nového druhu je veľmi zriedkavé. A zistenie nového hniezdiaceho druhu je vzácnosťou, ktorá sa nepodarí každý rok,” píše sa v tlačovej správe s tým, že zistenie hniezdenia labute spevavej je o to vzácnejšie, že ide o druh hniezdiaci v severskej časti Európy a Ázie.

Hniezdi od Islandu po východnú Sibír. V minulosti jej stavy značne klesli vplyvom prenasledovania človekom. V súčasnosti populačný trend labute spevavej v Európe silne rastie a rozširuje sa aj jeho hniezdny areál. Z okolitých krajín hniezdi už 120 – 130 párov v Poľsku. V roku 2005 sa zahniezdil druh po prvýkrát v Maďarsku a v roku 2017 v Českej republike.