Úvod Z DOMOVA Na Slovensku sa spaľuje odpad z viacerých krajín Európy

Na Slovensku sa spaľuje odpad z viacerých krajín Európy

Foto: archív

Na Slovensko sa v minulom roku doviezol odpad z deviatich európskych krajín. Najviac odpadu pochádza z Talianska. Väčšina dovezeného odpadu putuje na zhodnotenie do cementárne v Rohožníku. Ministerstvo životného prostredia povolilo doviezť celkovo 648.165 ton odpadu.

Vyplýva to z prehľadu rozhodnutí na cezhraničnú prepravu a dovoz odpadov vydaných v roku 2022. Odpad doviezli na Slovensko aj z Rakúska, Slovinska, Maďarska, Nemecka, Česka, Belgicka, Švajčiarska a Francúzska. Väčšina odpadu sa podľa prehľadu používa na spaľovanie.

Odpad na Slovensku končí v zariadeniach na zhodnotenie. Okrem cementárne v Rohožníku ho odoberá i cementáreň v Horné Srní a Považská cementáreň v Ladciach. Zo zahraničia sa odpad dostáva aj do Zvolena, Pezinka, Dubnice nad Váhom, Žarnovice, Turne nad Bodvou, Bratislavy, Holíča či Slovenskej Ľupče.

Najviac dovážaný je horľavý odpad a zmiešané materiály z mechanického spracovania odpadu. Taktiež drevo, piliny, kaly z čistenia komunálnych odpadov, plasty a gumu. Napríklad, z Nemecka do Žarnovice priviezli odpad obsahujúci arzén na recykláciu alebo spätné získavanie kovov.