Úvod Z DOMOVA Najvyšší správny súd SR napomenul Záleskú: porušila povinnosti sudcu

Najvyšší správny súd SR napomenul Záleskú: porušila povinnosti sudcu

Pamela Záleská. (Foto: archív)

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Pamela Záleská porušila povinnosti sudcu, pretože včas nevypracovala písomné rozhodnutie a neodovzdala ho na expedovanie. Senát Najvyššieho správneho súdu SR jej za to uložil disciplinárne opatrenie v podobe napomenutia. Pre médiá to uviedol hovorca súdu Michal Hajtol.

„Disciplinárny senát mal za preukázané, že disciplinárne obvinená si síce predmetnú povinnosť splnila, t. j. rozhodnutie vyhotovila a zabezpečila jeho expedovanie, urobila to však až po uplynutí lehoty, ktorú na to zákon určuje,“ uviedla počas verejného vyhlásenia rozhodnutia predsedníčka senátu Viola Takáčová.

Ďalej zdôraznila, že Záleská sa disciplinárneho previnenia dopustila z nedbanlivosti. Rozhodnutie disciplinárneho senátu bolo prijaté jednohlasne a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.

Disciplinárny návrh podal predseda špeciálneho súdu Ján Hrubala, ktorý navrhoval sudkyni Záleskej uložiť disciplinárne opatrenie v podobe zrážky zo mzdy vo výške 30 percent v trvaní troch mesiacov.

Prípad sa týka neskorého písomného vypracovania súdneho rozhodnutia o návrhu Viliama Mišenku na obnovu konania v kauze Euromont. Senát ŠTS tento návrh v januári zamietol. Sťažnosť odsúdeného bola na Najvyšší súd SR doručená 20. júna.