Úvod Z DOMOVA NAKA uskutočnila raziu v dome vysokoškolského učiteľa pre otvorený list šéfovi Múzea...

NAKA uskutočnila raziu v dome vysokoškolského učiteľa pre otvorený list šéfovi Múzea holokaustu

Foto: archív

Špeciálna prokuratúra začala trestné stíhanie vedca a vysokoškolského učiteľa Jána Dudáša pre jeho otvorený list šéfovi Múzea holokaustu v Seredi Martinovi Korčokovi. Na základe pokynu prokurátora špeciálnej prokuratúry Tomáša Honzu a sudcu Špecializovaného trestného súdu Romana Púchovského 28. mája 2020 o 6:50 h desaťčlenné komando príslušníkov NAKA uskutočnilo raziu v rodinnom dome docenta Dudáša v Rozhanovciach.

Internetové rádio Infovojna zverejnilo svedectvo slovenského židovského lekára Gabriela Hofmanna, ktorý bol v období prvej Slovenskej republiky v pracovnom tábore v Seredi počas a podal svedectvo o pomeroch v tábore. Martin Korčok žiadal Infovojnu o odstránenie zverejneného svedectva, tvrdiac, že je nepravdivé.

Ján Dudáš po preštudovaní relevantných materiálov, predovšetkým kritických a objektivizujúcich židovských autorov, napísal krátky exkurz do tejto problematiky. Ten vo forme otvoreného listu poslal Korčokovi a rádiu Infovojna, ktoré ho zverejnilo.

Korčok avizoval, že list pošle židovskej obci v Bratislave a na iné miesta. Na Dudášovu následnú reakciu – polemiku, už nereagoval. Uvedený list je dostupný na webovej stránke rádia Infovojna.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie proti Jánovi Dudášovi vo veci „zločinu výroby extrémistického materiálu, zločinu rozširovania extrémistického materiálu a prečinu popierania a schvaľovania holokaustu“. Účelom vykonania domovej prehliadky má byť získanie priameho dôkazu, ktorý môže byť v ďalšom konaní využitý proti páchateľovi predmetných skutkov.

Polícia počas päťhodinovej domovej prehliadky vyhotovila fotodokumentáciu, zabavila počítač a niektoré listiny. Nasledovala trojhodinová prehliadka v Dudášovej kancelárii v Technickej univerzite v Košiciach, kde polícia takisto zabavila počítač.

Ján Dudáš. (Reprofoto: internet)

“Zásah polície – špeciálnej protiteroristickej jednotky NAKA v dome 74-ročného vysokoškolského profesora vyvoláva otázky nielen o jeho primeranosti, ale najmä o platných zákonoch, upravujúcich niektoré oblasti nášho života.

Zásah ukázal, že o určitých témach v slovenskej spoločnosti, ktorá sa pýši prívlastkom demokratická, sa nemôže viesť nijaká verejná diskusia, že paragrafy nerozlišujú medzi odbornou, vedeckou polemikou a extrémizmom a jeho podporou,” okomentoval prípad portál Hlavné správy.

Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc. vyštudoval odbor Fyzika tuhých látok na Fakulte elektrotechniky SVŠT v Bratislave. Po študijnom pobyte na Ústave fyzikálnej metalurgie ČSAV v Brne od roku 1972 pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Vo vedeckej a pedagogickej práci sa orientoval na problematiku magnetizmu, nízkych teplôt a teoretickej elektrotechniky s výsledkom vyše 90 pôvodných vedeckých prác. Je autorom viacerých kníh. Založil tiež občianske združenie Oravapis na zachovanie kultúrnych hodnôt.