Úvod Politika Národná koalícia chce zrušenie protiruských sankcií

Národná koalícia chce zrušenie protiruských sankcií

Reprodukcia: archív

Zásadné zmeny v politickej kultúre, rázne kroky v prospech obyčajných ľudí, nekompromisný boj proti korupcii vo všetkých sférach spoločenského života či oživenie slovenského hospodárstva sú hlavnými cieľmi nového predsedníctva politickej strany Národná koalícia (NK).

Tú do najbližších parlamentných volieb povedie 37-ročná Slavěna Vorobelová, ktorá na čele strany nahradila exministra financií Sergeja Kozlíka. Nová predsedníčka strany získala skúsenosti z fungovania štátnej a verejnej správy na pozícii riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa a kontroly na Národnom inšpektoráte práce, ako aj na pozícii hovorkyne.

Po upozornení na nezákonné praktiky v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola odvolaná aj napriek štatútu chráneného oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Po kauze prešla do súkromnej sféry v oblasti poskytovania personálnych služieb, momentálne pracuje v Bratislave, v spoločnosti zameranej  na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania v SR.

Líderka Národnej koalície Slavěna Voroběnová. (Foto: archív)

Pomôcť obyčajným ľuďom
Podľa líderky NK sú ľudia znechutení zo súčasného politického diania – politiky koalície i opozície, odmietajú rôzne politické experimenty, sú sklamaní, že politici neriešia ich každodenné problémy.

„Ľudia už takmer nikomu a ničomu neveria. Aj preto sa do vedenia NK dostali osoby, ktoré zväčša nemali nič spoločné s politikou. Uvedomili si však, že nestačí kritizovať, anonymne útočiť na každého, ani bedákať, ale naopak, treba urobiť konkrétne kroky v záujme nastolenia skutočných zmien.

Obyčajný človek dnes nemá šancu domôcť sa svojich práv a presadiť aspoň minimálnu spravodlivosť, a preto je potrebné pokúsiť sa spojiť ľudí odmietajúcich počúvať prázdne reči politikov a očakávajúcich konkrétne, praktické a zásadné systémové zmeny a riešenia,“ uviedla Vorobelová.

Exminister financií a bývalý europoslanec Sergej Kozlík. (Foto: archív)

Prvým podpredsedom NK sa stal Peter Sokol, ďalšími podpredsedami Marek Para, Sergej Kozlík a Branislav Jaďuď.

K zmenám prišlo aj na vedúcich postoch na nižších straníckych úrovniach. „Predstavujeme novú politickú silu, ktorá má aj vďaka odbornému zázemiu veľký potenciál svoje ciele a zámery aj zrealizovať,” dodala šéfka NK.

Hlavnou prioritou oživenej Národnej koalície je presadzovať záujmy Slovenska a jeho obyvateľov doma aj v zahraničí. V záujme toho strana mieni presadiť systémové zmeny nielen pre zlepšenie ekonomiky, ale aj zdravotníctva, školstva vrátane vedy a výskumu. Zároveň je za nulovú toleranciu ku korupcii, klientelizmu, podvodom a daňovým únikom.

Advokát Marek Para. (Foto: Michaela Kolimárová)

Strana odmieta diktát Bruselu a NATO ako útočnú organizáciu
V rámci boja proti týmto neduhom chce strana predložiť sériu účinných zákonov. „Treba zastaviť únik miliónov eur, nevyhnutných na obnovu slovenského poľnohospodárstva a podporu sociálneho systému, v rámci ktorého chceme presadiť napríklad dôchodkovú reformu. Ako prvý krok znížime vek odchodu do dôchodku na 62 rokov, čo treba garantovať ústavným zákonom spolu so stanovením minimálnej mzdy na úrovni aspoň 55 percent z priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve.

Zároveň výrazne zvýšime minimálne dôchodky, aby naši dôchodcovia neživorili. Podobne zasiahneme aj v záujme mladých rodín, matiek, ktoré mnohokrát zápasia o prežitie,” upozorňuje Vorobelová. Strana pod jej vedením chce zaviesť aj reformy aj v oblasti ochrany prírody, pričom poukazuje na nutnosť prijatia nového, moderného zákona v oblasti lesníctva, poľovníctva a rybárstva.

Čo sa týka zahraničnej politiky, NK podľa jej líderky presadzuje reformu Európskej únie tak, aby bola úniou európskych národov a štátov, ktoré majú právo chrániť tradičné európske kresťanské hodnoty a kultúru.

Reprodukcia: archív

Strana odmieta snahu bruselských byrokratov o federalizáciu EÚ.

„Nechceme nezmyselný diktát z Bruselu, a to aj ohľadne povinných kvót pre prijatie ilegálnych migrantov. Ilegálnu migráciu treba zastaviť a ilegálnych migrantov dostať z územia EÚ naspäť do ich materských krajín,” zdôraznila Vorobelová.

Ohľadne NATO strana akceptuje fakt, že Slovensko je členom tejto medzinárodnej organizácie, ale podľa Vorobelovej to neznamená, že naša krajina nemôže presadzovať zmenu NATO. „Odmietame NATO ako útočnú organizáciu. Nechceme, aby nás napríklad USA zatiahli skrze NATO do nelegálnych agresívnych vojen,” upozorňuje predsedníčka NK, ktorá je tiež za okamžité zrušenie protiruských sankcií, ktoré zbytočne poškodzujú slovenskú ekonomiku, a tým pádom aj obyvateľov Slovenska.