Úvod Politika Národná koalícia: Kľúčom k prežitiu národa je podpora rodiny 

Národná koalícia: Kľúčom k prežitiu národa je podpora rodiny 

Foto: archív

„Smutnou pravdou o dnešnom Slovensku je, že starneme a vymierame. Rodí sa čoraz menej detí. Ak tento trend nezvrátime, bude to mať nielen katastrofálne ekonomické a sociálne dôsledky, ale Slováci ako národ postupne začnú miznúť z mapy Európy. Podobne sú na tom viaceré krajiny Európskej únie, ale to nie je príklad, ktorý by sme mali nasledovať.

Naopak, zodpovedná vláda, akú dnes nemá, by mala vytvoriť vhodné podmienky pre to, aby sa u nás rodilo viac detí“, povedal prvý podpredseda Národnej koalície (NK) Peter Sokol v súvislosti s prezentáciou sociálneho a ekonomického programu rozvoja Slovenska z dielne NK, ktorý kladie dôraz na podporu viacdetných rodín.

“Slovenský národ nemôže byť závislý od dovozu pracovnej sily z Ukrajiny, Balkánu či nebodaj zo severnej Afriky a Blízkeho východu. Slováci vždy vedeli tvrdo pracovať a nikdy neboli odkázaní, ako niektoré západoeurópske národy, aby za nich pracovali iní,“ dodal Sokol.

Národná koalícia poukazuje na čoraz silnejšiu a opakovanú zrážku Európy s arabským svetom, inými slovami povedané, na konflikt medzi kresťanstvom a islamom. „Samozrejme, dnes má inú podobu ako pred tisíc rokmi. Teraz sa prejavuje migračnou krízou, v skutočnosti však ide o ten istý princíp ako v minulosti,” upozornil Sokol.

Aj preto je podľa neho veľmi dôležité, aby sa na Slovensku rodilo viac detí a aby mali rodiny vhodné podmienky na ich duchovnú aj materiálnu výchovu. Pripomenul, že rozumieť súčasnému svetu znamená robiť skutočnú národnú politiku. Národná koalícia je presvedčená, že kľúčom k prežitiu národa je podpora rodiny.

„To je dôvod, prečo sa v našom programe nezaoberáme neproduktívnym plytvaním a vyhadzovaním miliárd eur, z ktorých budú mať osoh len cudzie korporácie. Každý, kto si zakladá rodinu, musí vedieť, že bude mať vhodné sociálne a ekonomické podmienky na výchovu detí. Tam sa totiž začína poctivá a účinná národná politika,“ zdôraznil prvý podpredseda NK.

Ako doplnil, NK považuje svoj program sociálnej a ekonomickej podpory rodín za revolučný. “Kto chce v 21. storočí robiť zodpovednú národnú politiku, musí rozumieť nielen svojmu národu, ale aj svetu, v ktorom žije. Pri pohľade na náš parlament je očividné, že tí, čo v ňom majú reprezentovať národné sily, nerozumejú ani svojmu národu, ani svetu 21. storočia.

Tých umiernenejších zaujímajú len zbrojárske ‘kšefty’, a tí radikálnejší zaspali v prvej polovici 20. storočia. My dlhodobo pracujeme na skutočnom národnom programe pre Slovensko,“ zdôrazil Peter Sokol.

Národná koalícia sa už dnes pripravuje na komunálne i parlamentné voľby: jeden z propagačných bannerov strany. (Reprodukcia: archív)