Úvod ZO ZAHRANIČIA Nemecko: Potrebujeme migrantov, aby sme udržali systém sociálneho zabezpečenia

Nemecko: Potrebujeme migrantov, aby sme udržali systém sociálneho zabezpečenia

Foto: archív

Na nemeckom trhu práce sa výrazne zvýšil podiel pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Podľa odborníkov sú takíto pracovníci potrební.

Nemecko naliehavo potrebuje kvalifikovaných migrantov, aby vyplnili medzery na trhu práce a pomohli tak Berlínu udržať stabilitu jeho systému sociálneho zabezpečenia. Uviedol to člen predstavenstva Spolkovej agentúry práce Daniel Terzenbach.

Pripomenul, že kým v júni 2011 obsadili cudzinci asi 20 percent novovytvorených pracovných miest, v júni 2019 to už bolo 60 percent. Výrazne sa zvýšil aj podiel pracovníkov z krajín mimo Európskej únie na nemeckom trhu práce.

A na to, aby nemecký systém sociálneho poistenia nemal v budúcnosti problémy, je potrebných viac pracovníkov zo zahraničia, poznamenal Terzenbach. Pripomenul, že globálna konkurencia a dopyt po kvalifikovanej sile sa zintenzívňuje.

„Všimli sme si, že aj krajiny ako Japonsko, Južná Kórea alebo klasické anglosaské cieľové štáty investujú značné prostriedky do náboru kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia,“ dodal.