Úvod Ekonomika Nezamestnaní budú môcť pracovať na dohodu maximálne 40 dní

Nezamestnaní budú môcť pracovať na dohodu maximálne 40 dní

Foto: archív

Rezort práce pripravil opatrenia, ktoré majú obmedziť prácu evidovaných nezamestnaných na úrade práce na dohodu na 40 dní v roku. V súčasnosti môžu pracovať na dohodu a byť na úrade práce, ale ich zárobok nesmie prekročiť 148,57 eura mesačne. Inšpektoráty práce dlhodobo upozorňujú, že tieto dohody sú masovo zneužívané na krytie nelegálnej práce.

Štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš tvrdí, že „desaťtisíce ľudí pracujú na dohodu celoročne alebo niekoľko rokov po sebe, dokonca často u toho istého zamestnávateľa“. Novelou zákona sa má časovo upraviť možnosť vykonávania zárobkovej činnosti na zákonom stanovené obdobie v prepojení na možnosť jej vykonávania u jedného zamestnávateľa.

Ministerstvo navrhuje aj vylúčenie možnosti zárobkovej činnosti u zamestnávateľa, u ktorého uchádzač o zamestnanie pracoval pred zaradením do evidencie. Uchádzači o zamestnanie majú mať taktiež povinnosť nahlasovať úradu práce vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a potom dokladovať príjem.

Za porušenie tohto ustanovenia bude môcť byť uchádzač vyradený z evidencie. Ministerstvo zároveň navrhuje zachovať maximálnu hranicu odmeny za zárobkovú činnosť vo výške 75 percent životného minima. Právna norma má podľa rezortu práce zabezpečiť vyššiu motiváciu uchádzačov prijať a udržať si zamestnanie sprostredkované úradom.

Prispeje k tomu fakt, že sa neumožní jeho bezprostredný opätovný vstup do evidencie úradu práce, a to šesť mesiacov od skončenia zamestnania, ak sa sprostredkované zamestnanie opakovane predčasne skončí do jedného mesiaca od jeho začatia. Nemá sa to týkať prípadov, ak sa skončí pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.