Úvod Z DOMOVA Niektoré opatrenia v školstve môžu byť trvalé, tvrdí Gröhling

Niektoré opatrenia v školstve môžu byť trvalé, tvrdí Gröhling

Branislav Gröhling. (Foto: archív)

Koronakríza by mohla zmeniť slovenské školstvo trvalejšie, myslí si minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Niektoré opatrenia, ktoré už priniesli, by mohli byť dlhodobejšie. Poukázal napríklad na možnosť slovného hodnotenia žiakov.

Minister zároveň potvrdil prípravu usmernenia zameraného na zredukovanie učiva do konca školského roka: „Momentálne budeme vymedzovať hlavné vzdelávacie oblasti, kde by mali byť v prvom rade jazyk, komunikácia, matematika, človek a spoločnosť a človek a príroda. Na druhej strane to budú doplnkové vzdelávacie aktivity.“

Pre prvé štyri ročníky základných škôl sa odporúča počas jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, vo vyšších ročníkoch by to mala byť podľa ministra len jedna oblasť. Rozhodnutie, že žiaci nemusia byť v tomto období známkovaní, bolo podľa ministra školstva reakciou na aktuálnu situáciu.

Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák poznamenal, že slovné hodnotenie je pre žiakov čiastočná strata motivácie. „Tiež si myslím, že to nie je ani celkom správne. Za správne by som považoval, keby to bolo kombinované hodnotenie, napríklad percentuálneho hodnotenia zvládnutia látky so slovným hodnotením nedostatkov,“ vysvetlil Petrák.

Podľa Petráka mal byť potenciálne zachovaný aj styk žiaka so školou. Poukázal, že to funguje v niektorých krajinách a deti sa objavujú v škole na niekoľko hodín týždenne. Petrák tvrdí, že niektoré opatrenia sú „až prehnané“.

Minister Gröhling takisto potvrdil, že celé vzdelávanie sa nedá nahradiť len digitálnym vzdelávaním: „Fyzický kontakt žiaka a učiteľa potrebujeme.“ Zároveň poznamenal, že mnoho zmien v školstve sa dá urobiť aj bez peňazí. Minister načrtol, že v budúcnosti by sa mala realizovať napríklad racionalizácia škôl.