Úvod Z DOMOVA Nízke Tatry sú plné odpadkov, v rezervácii Meandre Hrona vznikol „ostrov“ z...

Nízke Tatry sú plné odpadkov, v rezervácii Meandre Hrona vznikol „ostrov“ z plastov

Na vzácnych meandroch Hrona pod Telgártom vznikol "ostrov" z plastov. (Foto: archív)

Nedávne zábery z hladiny vodnej nádrže Ružín znečistenej prevažne plastovým odadom šokovali Slovensko. Mnoho podobných príkladov na hranici ekologickej katastrofy by sme však našli na celom území nášho štátu. Výnimkou nie sú ani Nízke Tatry.

Napriek snahám o zvyšovanie ochrany prírody má Národný park (NP) Nízke Tatry neustále problémy so znečisťovaním prírody a rôznymi suvenírmi, ktoré po sebe v chránenom území zanechávajú turisti.

Napriek tomu, že ide o chránené územie, musia strážcovia NP riešiť problém s odpadkami pri každej službe. „Hoci zbieranie odpadkov nepatrí medzi pracovné povinnosti strážcov, na každú prechádzku si so sebou automaticky berú aspoň jedno vrece na odpadky,“ komentoval situáciu vedúci odboru strážnej služby Dan Harťanský.

Ešte väčším problémom sú v Nízkych Tatrách obyvatelia okolitých osád. „Môžem potvrdiť, že v okolí osád je situácia s odpadom najvážnejšia. Počas každej čistiacej akcie, ktorú v Nízkych Tatrách zorganizujeme sa vyzbiera 600 až 800 vriec odpadu,“ konštatovala pracovníčka environmentálnej výchovy NP Nízke Tatry Jana Kološťová.

V prírodnej rezervácii v správe štátnej ochrany NP Nízke Tatry Meandre Hrona, ktorá je mimoriadne cenným územím, vznikol dokonca nový „ostrov“ z plastov. Naplaveniny z domového odpadu majú na svedomí predovšetkým obyvatelia rómskej osady na konci horehronskej obce Telgárt, ktorou preteká Hron. Rezervácia Meandre Hrona začína len pár desiatok metrov pod osadou.

Divoká skládka odpadu priamo pri meandroch Hrona pod Telgártom. (Foto: archív)

Situáciu v NP Nízke Tatry zhoršuje aj nedostatok personálu a občasná zlá koordinácia medzi strážcami a dobrovoľnými strážcami. Kým strážcovia spadajú pod Správu NP, činnosť dobrovoľných strážcov koordinujú okresné úrady. Problém by mala vyriešiť novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá vstúpi do platnosti od nového roka a zjednotí strážcov aj dobrovoľných strážcov pod Správu NP.

Očistné akcie organizuje Správa NP niekoľkokrát ročne. Najväčšiu zvykli organizovať v septembri, na konci turistickej sezóny. Jej termín však museli zmeniť na jún, pretože v septembri už zvyklo v Tatrách snežiť, čo čitenie výrazne komplikovalo a odpadky tak museli spod snehu vyhrabávať. Okrem zamestnancov Správy NP sa do očisty Tatier zvyknú zapájať aj mnohí dobrovoľníci či organizácie zamerané na ochranu životného prostredia.