Úvod Zaujímavé Nórski vedci zistili, že písanie rukou zlepšuje pamäť

Nórski vedci zistili, že písanie rukou zlepšuje pamäť

Foto: archív

Používanie klávesnice je u mnohých ľudí rýchlejšie než písanie rukou, no písanie rukou zlepšuje pamäť a schopnosť správne napísať slová, uvádza nová štúdia. Informoval o tom server Medical Xpress.

Nórski vedci sa usilovali zistiť, či proces tvorby písmen rukou vedie k vyššiemu počtu spojení v mozgu než pri písaní na klávesnici. Skúmali preto neurónové siete využívané pri oboch spôsoboch písania.

“Dokázali sme, že pri písaní rukou sú spojenia v mozgu výrazne rozvetvenejšie ako pri písaní na klávesnici písacieho stroja alebo počítača. Rozvetvené spojenia v mozgu sú kľúčom k formovaniu spomienok a ukladaniu nových informácií, čím prispievajú k učeniu,“ vyhlásila profesorka Audrey van der Meerová.

Neurovedkyňa sa na Nórskej univerzite vedy a techniky venuje výskumu mozgu. Profesorka van der Meerová je tiež spoluautorkou štúdie publikovanej v odbornom žurnále Frontiers in Psychology.

Vedci pri výskume použili elektoencefalogram s vysokou hustotou elektród. Prístroj zaznamenáva činnosť mozgu pomocou sieťky umiestnenej na hlave vytvorenej z 256 snímačov. Výskumníci pomocou prístroja zozbierali údaje od 36 vysokoškolských študentov, ktorí sa na štúdii zúčastnili.

Študenti mali za úlohu dotykovým perom alebo pomocou klávesnice prepisovať slová, ktoré sa päť ráz zobrazili na obrazovke pred nimi. Pri písaní na klávesnici mohli používať iba jeden prst na každej ruke. Keď účastníci štúdie písali rukou, zvyšovala sa prepojenosť rôznych častí mozgu oproti písaniu na klávesnici.

„Výsledky nášho výskumu potvrdzujú, že vizuálne a pohybové informácie získané jemne motoricky ovládaným perom výrazne prispievajú k zvyšovaniu prepojenosti častí mozgu, ktoré podporujú učenie,“ vyhlásila van der Meerová. Hoci študenti pri písaní používali digitálne pero, výskumníci predpokladajú, že výsledky budú rovnaké aj v prípade použitia bežného pera.

„Preukázalo sa, že rozdiely v mozgovej aktivite sa spájajú s pozornosťou venovanou tvorbe písmen pri písaní rukou, pretože pri tom využívame viacero zmyslov,“ vysvetľuje van der Meerová. Vedci predpokladajú, že podobný účinok bude mať pri písaní rukou používanie písaného aj tlačeného písma.

Výsledky dokazujú, že pre študentov je dôležitejšie používanie pera než klávesnice. Zároveň je však dôležité udržiavať krok s neustále sa vyvíjajúcou technikou, dodávajú vedci. Je preto dôležité vedieť rozpoznať, kedy je ktorý spôsob písania výhodný.

„Máme isté dôkazy, že študenti sa viac naučia a lepšie si preberanú látku pamätajú, ak si poznámky zapisujú ručne. Počítače a klávesnice zasa môžu byť praktickejšie pri písaní dlhého textu alebo referátu,“ uzatvára vedkyňa.