Úvod Z DOMOVA Novela zákona o odpadoch by mohla spôsobiť rast cien potravín až o...

Novela zákona o odpadoch by mohla spôsobiť rast cien potravín až o 20 percent

Foto: archív

Parlament v zrýchlenom konaní schválil novelu zákona o odpadoch. Obchodníci aj potravináriZväz obchodu (ZO) SR, Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov či Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)proti jej prijatiu protestovali.

Tvrdia, že je v rozpore s Ústavou SR. Cieľom novely je zvýšiť príspevky výrobcov do systému triedeného zberu. Od 1. januára sa očakáva niekoľkonásobný nárast recyklačných poplatkov a ďalšie zásadné zmeny, ktoré sa odrazia na cene potravín. Predpovede hovoria o zdražení až o 20 percent.

„Výrobcovia už majú uzatvorené zmluvné vzťahy a cenové podmienky pre rok 2021 a nevedia zvýšenie recyklačných poplatkov premietnuť do ceny pre spotrebiteľa. Prijatie tohto právneho predpisu bude znamenať mimoriadne náklady pre obchodníkov a bude mať fatálne následky,“ povedal prezident ZO SR Martin Katriak.

Spomínané náklady by sa mohli podľa odhadov vyšplhať na 62 miliónov eur, ktoré v konečnom dôsledku zaplatí spotrebiteľ. „Budeme musieť opäť pod tlakom výrobcov zvyšovať ceny. A budeme to my, kto bude musieť spotrebiteľom vysvetľovať, že systém a štát nás donútil tieto ceny zvýšiť,“ povedal prvý viceprezident ZO SR Pavol Konštiak.

Novela pravdepodobne poškodí podnikateľské prostredie. „Pre mnohých slovenských výrobcov môžu byť tieto poplatky likvidačné, a preto jedinou možnosťou pre nich môže byť premietnutie nových poplatkov do cien produktov, čím sa zníži ich konkurencieschopnosť,“reagovala Slovenská asociácia moderného obchodu.

Posunu termínu vníma SPPK ako bezdôvodné urýchľovanie procesu, keďže v súčasnej situácii nie je skončený výber správcu systému, bez ktorého sú ustanovenia zákona nevykonateľné. „Následkom toho tu budeme mať zle fungujúci systém, zvýšené náklady pre výrobcov a nepripravených spotrebiteľov,“ dodala komora.