Odkedy sa veľké médiá stali súčasťou politickej manipulácie, obracajú sa všetci, ktorí sa nechcú podrobiť jednotnej mienke, k internetu. Každý môže svetu ohlásiť svoj názor slovom a obrazom a vládnucim prekaziť úmysly, ak počet jeho fanúšikov a priateľov dosiahne kritickú masu.

To urobil kanadský profesor psychológie Univerzity v Toronte, Jordan Peterson. Kritizoval na svojom YouTube kanáli návrh zákona Bill C-167, ktorý chcel urobiť z pojmov „rodová identita“ a „vyjadrenie rodu“ ľudské právo a „nenávistnú reč“ zločinom. Z návrhu sa už stal zákon.

Proti posvätným kravám mainstreamu
Peterson okrem toho odmietol používať „rodovo neutrálne“ zámená, teda nahradiť slová „on“ a „ona“ umelými kreáciami – neutrálnymi zámenami – „ze“ a „zir“. Svoje dôvody vysvetlil pre BBC: „40 rokov som študoval totalitarizmus. Ten sa vždy začína pokusom kontrolovať ideologické a jazykové teritórium. Za nijakých okolností nebudem používať tieto slová, ktoré vynašli ľudia, ktorí presne toto robia.“

Muž, ktorý sa drží toho, že jazyk je tu na to, aby niečo vypovedal o realite, odmieta premenovať realitu v súlade s ideológiou. Trvá na tom, že pre podstatné meno „žena“ bude používať zámeno „ona“ a pre „muž“  zámeno „on“.

Menšina ľudí – nejaké promile – ktorá sa, žiaľ, nedokáže identifikovať so svojím biologickým pohlavím, sa tým pohoršuje, ale nielen oni, ale aj veľké časti študentov, ktorí to už považujú za zisk v oblasti slobody, ak si svoje pohlavie môžu sami „zvoliť“, aj keď znetvorením svojho tela.

Profesor Jordan Peterson. (Foto: archív)
Profesor Jordan Peterson. (Foto: archív)

Proti profesorovi sa zdvihla búrka odporu. Aktivisti LGBT ho nazvali „bigotným“ a „transfóbnym“ – nadávky, ktoré maria každú diskusiu o názore, skôr jasne signalizujú, že táto osoba už nie je v spoločenstve únosná. …

Profesor Peterson dostal z univerzity napomenutie, že nesmie zraňovať práva transgenderov.

Médiá a sociálne siete mu zničili povesť, mnohé verejné vystúpenia mohol uskutočniť iba s policajnou ochranou, aby ich revúci dav úplne nezhatil. Profesora to nezlomilo: zostal pri obžalobe ideologickej zmeny jazyka, obriezky, práva na slobodný názor, neresti falošnej tolerancie a iných posvätných kráv mainstreamu a ukazuje ich ničivé následky pre človeka a kultúru.

Výsledok: Počet prívržencov na jeho YouTube vzrástol za niekoľko dní na 300 000 a už je 375 000! Navyše ho denne podporia sumou 30 000 dolárov. Médiá sa trhajú o jeho interview a talkšou. V Googli jeho meno nájdeme vyše päť miliónov ráz, na YouTube vyše 1,5 milióna ráz.

Nikým nevolení, ale všetci ich potrebujú
Peterson analyzuje pokojne a veľmi ostro. Neustupuje, aby sa vyhol ničivým dôsledkom: „Nie, ja nebudem nikdy používať neutrálne rodové zámená a nikdy nebudem absolvovať kurzy proti rasizmu a predsudkom!“ hovorí a nesmierne ho znepokojuje, že také kurzy majú byť pre študentov povinné. Peterson hovorí mladým, najmä mužom, aby konečne dospeli, oženili sa a mali deti. Nazývajú ho „otcovskou postavou“ na YouTube.

Ale smie to všetko byť? Naozaj má existovať možnosť ovplyvňovať názory toľkých ľudí, že by sa to mohlo stať relevantným pre kultúru? Google mal iný názor. Jedného dňa jednoducho zavrel profesorovo konto na Google a YouTube – bez odôvodnenia!

Koláž: archív
Koláž: archív

Profesor sa slušne opýtal: „Prosím, oznámte mi, aké princípy som porušil. Podľa môjho vedomia som neporušil nijaké pravidlá, ani nezneužil svoje konto.“ Lakonická odpoveď znela: „Nové preverenie ukázalo, že vaše konto z dôvodu porušenia služobných pravidiel už nemôže byť aktivované.“ Táto správa sa rozšírila v sociálnych médiách ako požiar. Známi redaktori talkšou ju zdieľali s miliónmi fanúšikov. Vec sa stala pre Google prihorúcou a kontá zasa aktivoval.

Malé víťazstvo! Ale kto garantuje, že Google zajtra zasa neudrie a kontá zatvorí? Google, Facebook a spol. sú novými vládcami tohto sveta – nikým nezvolení, ale všetci ich potrebujú. Nikto im nemôže hovoriť do ich vnútornej politiky. Kto je nepohodlný, vyletí. V júli 2017 prepustil Google muža, pretože položil odôvodnenú otázku. Globálnej manipulačnej moci internetového gigantu prichádzajú na pomoc zákonodarcovia s antidiskriminačnými a cenzorskými zákonmi.

Ideológia popierajúca realitu sa musí stať totalitnou, pretože realita je silnejšia ako lož.

Keďže vnad realitou nemožno zvíťaziť, musia sa „zneškodniť“ ľudia, ktorí sa napriek všetkému odvážia povedať: Muž je muž a žena je žena. Dnes neriskujú koncentrák, no riskujú zničenie svojej existencie. Profesor Jordan Peterson si otvoril ústa – bez ústupkov. Keď to urobil, nevedel, ako sa vec vyvinie. Mohol aj stratiť svoju prácu.

Dynamika totalitarizmu je vždy rovnaká: Väčšina ľudí sa obáva rizika a mlčia prisviedčajú, alebo hovoria v súlade so zborom, ktorý chváli šaty nahého cisára. Každý si môže voliť, či bude s týmto zborom spievať, alebo s dieťaťom hovoriť: Cisár je nahý.“

Koláž: archív
Koláž: archív