Úvod Spoločnosť Novú elektráreň Paks II postaví Maďarsku Rosatom

Novú elektráreň Paks II postaví Maďarsku Rosatom

Foto: archív

Maďarsko začína prípravné práce na projekte atómovej elektrárne Paks II. Samotná výstavba sa má začať v roku 2020. V krajine je v súčasnosti funkčná jedna atómová elektráreň s reaktormi VVER-440. Jednotlivé bloky boli spustené v 80. rokoch minulého storočia a Budapešť sa teraz pripravuje na roky 2032 až 2037, keď ich bude postupne odstavovať.

Maďarsko je momentálne v pomerne nevýhodnej pozícii, pretože zhruba tretinu spotreby energie pokrýva Paks I, tretinu iné zdroje a tretinu dovoz zo zahraničia. V projekte elektrárne Paks II sa teda spája strategická investícia do budúcnosti s nevyhnutnosťou zabezpečiť dodávky energie čo najskôr. Nová elektráreň zaistí Maďarsku stabilné dodávky lacnej elektriny až do konca tohto storočia, pretože má byť v prevádzke minimálne 60 rokov s možnosťou neskoršieho predĺženia.

Foto: archív

Cesta k projektu bola relatívne priamočiara. Parlament v roku 2009 odhlasoval výstavbu novej elektrárne a začal hľadať vhodnú technológiu. Po niekoľkých rokoch podpísal medzivládnu dohodu s Rosatomom na výstavbu dvoch blokov typu VVER-1200. Zároveň bola podpísaná zmluva o medzivládnom úvere, ktorý poskytne Ruská federácia. Jeho výška je 10 miliárd dolárov, čo predstavuje 80 percent nákladov na projekt.

Maďarsko sa s Rosatomom dohodlo, že zákazky v hodnote 40 percent celkových nákladov pripadnú maďarským firmám. Projekt tak bude mať významný prínos pre rozvoj miestneho priemyslu. Odhadovaná cena vyprodukovanej elektriny bude okrem toho len 55 až 58 eur za MWh. Je to výrazne menej ako napríklad v prípade anglickej Hinkely Point C, ktorej výstavba sa práve rozbieha a ktorá má vyrábať elektrinu za 110 eur za MWh.