Úvod Z DOMOVA Nový minister školstva Bútora je proti zavedeniu tretej hodiny telesnej výchovy

Nový minister školstva Bútora je proti zavedeniu tretej hodiny telesnej výchovy

Foto: archív

Myšlienka zavedenia tretej hodiny telesnej výchovy je dobrá, spôsob jej realizácie je však nesystémový a zmätočny. V reakcii na schválenie povinnej tretej hodiny telesnej výchovy v základných školách parlamentom to uviedol po rokovaní vlády nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Šéf rezortu školstva si myslí, že to nie je uskutočniteľné. „Myslím si, že tomu zodpovedá aj odozva z terénu,“ povedal. V tejto veci zvažujú ďalšie kroky, konkretizovať ich zatiaľ nechcel. „Vnímame to ako zbytočné znepríjemnenie neuveriteľne náročnej situácie, v ktorej sa školy a učitelia nachádzajú,“ povedal Bútora.

Vyučovací predmet telesná a športová výchova bude povinným predmetom na základných školách v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dvoch hodín týždenne. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Legislatívna zmena má byť účinná od 1. septembra.

Účinnosť je posunutá pre školy, ktoré k 31. augustu nebudú mať prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Novela má pre ne platiť od 1. septembra 2025. Rovnako sa takto odkladá účinnosť aj pre štvrtý ročník cirkevných škôl. Tieto majú k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou využívajú na predmet náboženstvo.

K tejto zmene sa pre médiá už kriticky vyjadrila prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková, ale aj Slovenská komora učiteľov. Poukazujú na to, že riaditelia škôl dostanú minimálny čas na zavedenie zmien, ale aj na problém s kapacitami v telocvičniach. Riaditelia škôl budú musieť podľa nich niektorým učiteľom znížiť úväzky a ďalších prepustiť.