Úvod Z DOMOVA Novým riaditeľom migračného úradu sa stal Sorosov človek. Fico: Je to provokácia

Novým riaditeľom migračného úradu sa stal Sorosov človek. Fico: Je to provokácia

Ján Orlovský. (Foto: archív)

Novým riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra SR sa stal Ján Orlovský. Médiá o tom informovala riaditeľka tlačového odboru ministerstva vnútra Barbara Túrosová. Nový šéf úradu považuje migráciu za “veľkú výzvu pre Európu do nasledujúceho obdobia”.

Orlovský chce úrad nasmerovať k hľadaniu nových príležitostí užšej spolupráce so štátnymi orgánmi, občianskym sektorom a samosprávou. „Je dôležité, aby sa spolužitie občanov SR s cudzincami nieslo v duchu vzájomného porozumenia, tolerancie, a aby prinášalo spokojnosť všetkým, ktorí žijú na našom území,“ dodal.

Do výberového konania na miesto riaditeľa migračného úradu, ktoré ministerstvo vyhlásilo v decembri, sa prihlásili štyria uchádzači. Komisia zložená zo zástupcov ministerstva vnútra a odborov posudzovala analytické, koncepčné či riadiace zručnosti, schopnosť riešiť krízové situácie a úroveň ovládania anglického jazyka.

Migračný úrad je odborným útvarom ministerstva pre otázky azylu a integrácie osôb, ktoré na Slovensku požiadali o azyl alebo im bola poskytnutá doplnková ochrana. Zároveň plní aj úlohu správcu vládou zriadeného koordinačného orgánu pre politiky migrácie a integrácie cudzincov na území SR.

Ján Orlovský je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika pri Právnickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1992 až 2002 pôsobil v zahraničnej službe SR, z čoho sedem rokov ako 3. tajomník a radca na zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone.

Venoval sa spolupráci s Kongresom USA a s neziskovými a výskumnými organizáciami. V rokoch 2003 až 2014 zastával pozíciu hovorcu a riaditeľa kancelárie predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika.

Istý čas bol hovorcom politickej strany Sieť. Od roku 2015 do roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti, za ktorou stojí kontroverzný americký miliardár George Soros. Svojou účasťou podporoval pochody Dúhový PRIDE v Bratislave a prejavoval sympatie k agende LGBTI.

Ján Orlovský na pochode Dúhový PRIDE v Bratislave v roku 2016. (Foto: Michaela Kolimárová)

Nominácia Jána Orlovského do vedenia migračného úradu je jasnou provokáciou, ktorá nemá nič spoločné so zdravým rozumom, tvrdí predseda Smeru-SD a poslanec NR SR Robert Fico.

Pripomenul, že spomenutá Sorosova nadácia prezentuje také postoje k migrácii, ktoré sú úplnom rozpore s národnými záujmami SR a s tým, čo naša krajina potrebuje v oblasti boja proti negatívnym dôsledkom migrácie.

Fico pripomenul ostré antimigračné postoje a vyjadrenia lídrov súčasnej koalície Richarda Sulíka a Borisa Kollára z minulosti, pričom tí dnes potichu akceptovali nomináciu nového riaditeľa migračného úradu na spomenutý post.

Orlovský bol podľa šéfa Smeru niekoľko rokov v podstate hovorcom Georgea Sorosa. “Tento miliardár jasne hovorí o potrebe každoročne prijímať do Európy milión migrantov, hovorí o tom, že EÚ by mala dať každému migrantovi 15.000 eur na bývanie a na ďalšie jeho potreby, hovorí, že migrácia je pozitívna.

Migrácia však nie je dobrá, lebo ohrozuje národné záujmy SR, naše kultúrne dedičstvo a tradície. Migrácia je nebezpečná, pretože prináša nebezpečenstvo terorizmu. Je potrebné chrániť vonkajšie hranice Schengenu a pomáhať tým krajinám, kde migrácia vzniká.

Preto sme na pôde parlamentu vyjadrili vážne znepokojenie nad vymenovaním nového šéfa migračného úradu, trvale presadzujúceho migračnú politiku v rozpore so záujmami tohto štátu a nezodpovedajúcu oficiálnemu stanovisku NR SR k migrácii, prijatého v roku 2015,” povedal Fico na tlačovej konferencii k uvedenej téme.