Úvod Z DOMOVA Novým šéfom Súdnej rady SR sa stal Kiskov exporadca Ján Mazák

Novým šéfom Súdnej rady SR sa stal Kiskov exporadca Ján Mazák

Ján Mazák. (Foto: archív)

Novým predsedom Súdnej rady SR sa stal bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák. Súdna rada ho zvolila na svojom zasadnutí. Za jeho zvolenie hlasovalo 13 členov zo 16 prítomných. Mazák vo funkcii vystriedal Lenku Praženkovú, ktorá z pozície odstúpila.

Navrhli ho nominanti zo všetkých zložiek moci, teda členovia súdnej rady volení sudcami, parlamentom a vymenovaní vládou a prezidentkou. Pod návrh sa podpísali Elena Berthotyová, Alena Svetlovská, Juraj Kliment a Miloš Kolek. Mazák bol v minulosti okrem iného predsedom Ústavného súdu SR a bol poradcom bývalého prezidenta SR Andreja Kisku.

Ján Mazák sa narodil 12. júna 1954 v Košiciach. Gymnázium vychodil vo svojom rodnom meste, v ktorom aj v roku 1973 začal študovať na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Po skončení vysokoškolských štúdií nastúpil v období 1978 – 1980 ako právny čakateľ Krajského súdu v Košiciach.

V roku 1980 zvolili Mazáka za sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach, kde sa o tri roky neskôr stal námestníkom predsedu súdu pre trestný úsek a od roku 1987 pôsobil ako námestník predsedu súdu pre občianskoprávny úsek. V roku 1990 sa stal predsedom mestského súdu v Košiciach.

Mazák pôsobil zároveň ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde habilitoval v roku 1999 a získal titul docent občianskeho práva. V roku 2004 ho vymenovali za mimoriadneho profesora európskeho a o tri roky neskôr za profesora občianskeho práva. Súčasne pôsobil v rokoch 1993 až 1998 aj ako advokát.

V roku 1998 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR a podpredsedom Legislatívnej rady vlády SR. Tieto posty zastával do roku 2000. Mazák vykonával od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006 funkciu predsedu Ústavného súdu SR.

Od 7. októbra 2006 do 7. októbra 2012 bol generálnym advokátom na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. Koncom mája 2014 ho novozvolený prezident Andrej Kiska predstavil ako jedného zo svojich najbližších spolupracovníkov a koncom januára 2015 zvolila Súdna rada Mazáka za kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Poslanci Národnej rady SR 23. apríla 2020 zvolili Mazáka za člena Súdnej rady. V súčasnosti pôsobí aj ako profesor na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je autorom viacerých monografií a mnohých vedeckých prác i odborných článkov, ktoré publikovali doma i v zahraničí. Okrem iného je autorom prvej slovenskej učebnice občianskeho procesného práva.