Úvod Z DOMOVA O vrátenie slovenského pasu požiadalo na základe nového zákona vyše 1200 ľudí

O vrátenie slovenského pasu požiadalo na základe nového zákona vyše 1200 ľudí

Foto: Pavel Kapusta

O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz na základe výnimky 1280 ľudí. Slovenský cestovný pas už získalo späť 1192 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra SR vybavuje. Informoval o tom mediálny odbor kancelárie ministra vnútra.

Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým  (399), britským (215), nemeckým (181), americkým (114), austrálskym (90), švajčiarskym (60), kanadským (43), maďarským (17) i talianskym občianstvom (15).

Ďalej s luxemburským (deväť), švédskym a dánskym (po osem), holandským a nórskym (po šesť), írskym a francúzskym (po štyri), rakúskym (tri), belgickým a izraelským (po dvoch), fínskym, poľským, rumunským, ruským, srbským a ukrajinským občianstvom (po jednom).

Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre doterajší zákon o občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu rezortu vnútra o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. Nariadenie vychádza z nedávno prijatej novelizácie zákona o štátnom občianstve.

O opätovné udelenie štátneho občianstva treba podľa ministerstva písomne požiadať, a to osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR. Podmienkou je mať najprv registrovaný pobyt na cudzineckej polícii, čiže povolený pobyt cudzinca na území SR.

Slovenský pas po novom už nebudú musieť strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, narodením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa, ktorého rodič ostáva občanom SR, alebo vtedy, ak ide o nadobudnutie cudzieho občianstva manžela za trvania manželstva.

Strácať slovenské občianstvo prijatím cudzieho nebudú osoby ani vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov. Nová legislatíva má byť účinná od 1. apríla 2022.