Úvod Spoločnosť O využití príručky propagujúcej LGBTI v školách rozhodnú riaditelia

O využití príručky propagujúcej LGBTI v školách rozhodnú riaditelia

Foto: archív

Inštitút ľudských práv (IĽP) vydal v rámci projektu Vzdelávaním proti homofóbii, informovanosťou k tolerancii príručku Dve/Dvaja. Informoval o tom riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

„Celý náklad bol pred piatimi rokmi rozobraný počas niekoľkých mesiacov. Máme celý zoznam škôl, ale aj jednotlivcov, ktorým sa už tlačené exempláre neušli. Sme preto radi, že sa nám podarilo získať prostriedky od individuálnych darcov a dotlačili sme ďalších tritisíc kusov,“ uviedla Alena Krempaská z IĽP, spoluautorka publikácie.

„Našou snahou je podpora neformálneho vzdelávania a výchovy mladých ľudí k tolerancii menšinových skupín. Cieľom je zvýšenie povedomia o existencii LGBTI ľudí a snaha o odbúravanie predsudkov a stereotypov vedúcich k strachu, alebo dokonca nenávistným prejavom a homofóbii,“ povedal Weisenbacher.

Reprodukcia: Facebook

Publikácia sa v šiestich kapitolách a na 80 stranách snaží vysvetliť základné pojmy používané v súvislosti s homosexualitou jazykom zrozumiteľným pre mládež. Uvádza čitateľa do kontextu menšinových práv v súčasnosti i minulosti a porovnáva uplatňovanie a dodržiavanie práv LGBTI ľudí v rôznych krajinách sveta.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uviedlo, že nevydalo odporúčaciu doložku a k publikácii ani nebola predložená žiadosť o jej vydanie. „Jej možné využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese zostáva v kompetencii riaditeľa školy, ktorý zodpovedá za dodržiavanie štátneho a školského vzdelávacieho programu a úroveň vzdelávania,“ dodalo ministerstvo.