Úvod Z DOMOVA Od 1. januára platí prísny zákaz vychádzania

Od 1. januára platí prísny zákaz vychádzania

Foto: archív

Vláda vyhlásila od 5:00 h 1. januára 2021 až do 24. januára prísny zákaz vychádzania. Zúžila aj doteraz platné výnimky. Najvýraznejšiu zmenu predstavuje zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline a zákaz cestovania medzi okresmi.

Výnimku má iba cesta do zamestnania alebo výkonu podnikateľskej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu. Zamestnanci by mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvislosti s pracovnými povinnosťami.

Povolené bude aj zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb – potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá či pohonných látok. S domácim zvieraťom možno vyjsť do 1000 metrov od bydliska.

Medzi výnimkami je aj cesta do zdravotníckych zariadení či na testovanie na nový koronavírus alebo cesta na pohreb, na ktorom sa môže zúčastniť len šesť osôb. Povolené sú cesty do poisťovne, banky, servisu motorových vozidiel, ale aj zabezpečenie starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná.

Pobyt v prírode je povolený iba v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc len v rámci mesta. Od polnoci budú zároveň zatvorené všetky lyžiarske strediská. Hotely nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb. Zatvorené ostanú aj kostoly, jedlo z reštauračných zariadení bude možné zobrať si len domov.